Group: Lingva helpejo


La unua kurso de Lidepla por esperantistoj komenciĝis.


Attilio Liotto
By Attilio Liotto
March 16, 2011 - 26 komentoj - 821 vizitoj

Remembival!”

En LIDEPLA – Grupo por esperantistoj kaj aliaj planlingvanoj:
http://www.facebook.com/group.php?gid=111270655599347

Hieraŭ, la 15-a de Marto, komenciĝis “toki-kursa” konversacian kurson eksplikata en Esperanto.
Tie oni povas pridemandi en Esperanto kaj oni respondas dulingve, en lidepla kun Eo traduko.

Aliĝis 65 personoj el 34 landoj.

Pluaj aliĝoj estas tre bonvenaj kaj certe venos!

amigem Attilio
26 komentoj - La lastaj
Harri Laine
Harri Laine
Attilio Liotto estas unike ĝena spamisto en Esperantujo. Kien ajn mi iras, ĉu en ipernity, ĉu en FB, ĉu en aliaj grupoj, eĉ sur paĝo de forpasinta esperantisto, mi vidas liajn nepetitajn reklamojn. Li eĉ ne limigas sian amaspoŝtadon al lingvo-rilataj grupoj. Mi rekomendas al ĉiuj laŭeble bloki lin kaj forviŝi ĉion de li. – Kompreneble, se vi petis informojn pri liaj projektoj əŭ alie li agas laŭ via konsento, estas tute alia afero.
5 years ago.
Paŭl has replied to Harri Laine
Jes, mi viŝis liajn spamaĵojn en kvino da grupoj, kiujn mi administras. En iuj prilingvaj grupoj mi povus tion toleri, sed ne en grupo kia tiu ĉi, aŭ en grupo pri muziko aŭ filmado, tio estas tute malĝentila kaj ĝena.
5 years ago. Edited 5 years ago.
Attilio Liotto has replied to Paŭl
Se esperantisto interesiĝas pri muziko aŭ filmado, ne signifas ke li ne devas esti informita pri la novaĵoj interlingvistkaj aŭ planlingvistikaj.
Bedaŭrinde, maltoleremo sekteco kaj fanatikeco, estas ankoraŭ la karakterizoj de ega parto de la esperantistaro.
5 years ago.
Attilio Liotto has replied to Harri Laine
Kara Harri Laine.
Ĉu vi ne tro fanatikas?
Ĉu ne venas en vian kapon la ideo ke viaj frazoj kaj via maltoleremo tre nocas al Esperato?
Reklamo neniam estas petita, sed ĉiam donita senpage!
5 years ago. Edited 5 years ago.
Paŭl has replied to Attilio Liotto
Interesa respondo, sed vi ŝajne ne komprenas ... La havigo de nepetitaj informoj estas malpermesita kaj kontraŭleĝa en la plimulto de la eŭropaj landoj, kaj laŭ mia kompreno ankaŭ ĉe vi. Ne malmultaj devis pagi altajn monpunojn pro amasa disvastigo de nepetitaj informoj. La fakto, ke neniu ĝis nun denuncis vin ĉe la stabo de ipernity, pruvas, ke ĝuste toleremo estas karakterizo de pligranda parto de la esperantistaro, kaj ne la malo.
5 years ago.
Attilio Liotto has replied to Paŭl
Ĉu vi antaŭ sendi informon al amiko en ipernity, telefonas al li por ke li petu informon eble per normala letero ĉar viadire en la reto oni ne povas tion fari sen iu speciala antaŭpeto?

Ke la plejparto de la esperantistaro estas sekteca, maltolerema kaj fanatika, pruvas ankaŭ la fakto ke nur en Esperanto la vorto "samideano" estas sinonomo de "esperantisto", en ĉiuj aliaj planlingvo, "samideano" aŭ koresponda vorto signifas "samcelano" = persono kiu volas atingi la saman celon, nome. "samideano" = membro di iu ajn internacia planlingvo.

Nur inter la esperantistaro ekzista personoj kiuj ne volas amikiĝi kun aliaj planlingvanoj, nur inter la esperantistoj ekzistas grandega procento kiu tute ne interesiĝas pri la aliaj planlingoj, pri tio la Prezidanto de UEA Dasgupta diras:

"Mi mem bedaurinde ne havas tempon por tre aktive okupighi pri aliaj planlingvoj. Sed estas nia devo kiel eble plej multe informighi pri ili, char alie ni ech ne estas sufiche kleraj por komenti pri la argumentoj de aliaj, kun kiuj ni devas interparoli."

Kaj vi anstataŭ helpi por ke tio okazu, traktas miajn informojn pri "lidepla" kiel spamaĵojn:
"mi viŝis liajn spamaĵojn en kvino da grupoj, kiujn mi administras." tiu ĉi estas via frazo! Kia granda ekzemplo de toleremo! Kia granda helpo por ke la la esperantistoj estu sufiĉe kleraj por Kompetente komenti pri la argumentoj de la aliaj planlingvanoj!

Kial vi kaj multaj aliaj “plisciuloj” volas eterne trakti la esperantistojn, kiel infanojn?
5 years ago. Edited 5 years ago.
Michael Lennartz
Michael Lennartz
Intertempe eĉ mi viŝis ĝin - kaj forlasis liajn grupojn.
5 years ago.
Attilio Liotto has replied to Michael Lennartz
Dankon!
5 years ago.
Paŭl
Paŭl
Tute bone, sed kiel ĉio tio rilatas al la demando "Kiel oni dirus ĝin esperantre?". Tiu ĉi grupo ne rilatas al planlingvoj, sed al sin esprimado en Esperanto.
5 years ago.
Attilio Liotto has replied to Paŭl
Amikaj interrilatoj kun aliaj planlingvanoj multe helpus ankaŭ por trovi taŭgajn kaj belajn vortojn, alivorte, multe helpus al pli bona "sin esprimado en Esperanto".

Sed, bedaŭrinde tro da esperantistoj preferas sektece sin izoligi disde ĉiuj aliaj planlinganoj.
5 years ago. Edited 5 years ago.
Attilio Liotto
Attilio Liotto
Estimataj Samideanoj,
la plej grava problemo de Esperanto estas la fakto ke tro da esperantistoj ne konscias ke la aliaj planlingvoj ne estas malhelpo al la realigo de monda lingvo, kotraŭe, ili estas grandega helpo.

Tro da esperantistoj sektece isoligas sin disde la aliaj planlingvano kaj tio tre nocas al Esperanto.

Mi tre amas Esperanton kaj la ideon de tutmonde komunan lingvon, pro tio mi neniam ĉesos batali kontraŭ la la sinizoligaj tendencoj de parto de la esperantistaro.
Por mi izoligi Esperanton disde la aliaj planlingvoj signifas sepulti ĝin antaŭtempe.

La aliaj planlingvanoj ĝenerale scias ankaŭ Esperanton, ofte ili lernis unue Esperanton kaj povas kompetente kritiki Eon, male la plejmulto de la esperantistoj sektece sin isoligas de la alia planlingvano kaj eĉ de la intelingvistiko. Pro tio ili ne kapablas lingvistike kaj kompetente defendi Esperanton, ili sektece malamas la aliajn planlingvojn, estas maltoleremaj kaj kritikas nur por fanatiki, tiamaniere ili tre nocas al Esperanto.

Kontraŭ tiuj "malesperantistoj" kaj por Esperanto, mi neniam ĉesos batali!

amike Attilio
5 years ago.
Raŝi - Audino has replied to Attilio Liotto
Pitagorajn Salutojn Attilio!
Mi jam multe legis pri viaj argumentoj kaj prilingvaj aspektoj. Ĉiam kun respekto mi rigardis vian agadon por atingi vian celon, sed komprenu: Tie ĉi ne estas loko por tia diskuto, simple.
Tie ĉi estas loko por, ekzemple, diskuti pri via simpatia "Esperantosaŭro" kaj aliaj esprimoj kiuj plibonigos nian kapablon paroli kaj kompreni la lingvon kiun ni konsideras plej taŭga por ni.
Se vi volas "ne ĉesi via batalo", komprenu ke ni estas nek viktimoj nek malamikoj...
Ni ne estas soldatoj, ni estas nur esperantistoj...
Amike, respektoplene, Raŝi.
5 years ago. Edited 5 years ago.
KaGu:-} has replied to Raŝi - Audino
Pitagorajn salutojn Raŝi

Jes, vi pravas, ĉi tie oni diskutu "Kiel oni esprimu sin per Esperanto". En tia diskuto oni ankaŭ konsideru la semantikon.

Laŭdire semantiko estas lingvoscienca analizon pri la signifo de vorto.

Kelkaj vortoj estas konsiderataj "malafablaj" eĉ se ili estas gramatike gustaj. Ekzemple la vorto "fanatikulo" estas vorto, kiu donas al mi malagrablajn sentojn, kiam mi legas tiun vorton.

Se mi tro ofte vidas tiun vorton en komentoj de certa ulo, mi trovas tiujn eldirojn malagrablajn, malafablajn, mal-legindaj, mal-interesaj, ktp. Fakte; la vorto "ulo" en ĉi tiu komento povas esti perceptata kiel malicaĵo aŭ eĉ malafablaĵo.

Konklude: Ĉar mi opinias ke, la vorto "esperantosaŭro" estas sinonimo de "fanatikulo" mi ne opinias, ke tiu vorto estas "simpatia" sed utila je malafabla alparolo al iu ajn persono.
5 years ago.
Raŝi - Audino has replied to KaGu:-}
Jes mia kara, mi konsentas pri la malafableco de la vorto "fanatika" kiu estas klarigata en PIV tiel:Blinde fervora en politikaj, religiaj aŭ doktrinaj aferoj, k senindulga por la malsamopiniantoj.
Sed mia konsento iras ĝis ĉi tiu punkto. :-)
En la paĝo 1010 de la jam menciita vortaro, oni klarigas la vorton "saŭro": Kn (kolektiva nomo) de reptilioj eksklude de la testuduloj k serpentoj. fiŝosaŭroj...... flugsaŭroj.... tiranosaŭro.
Vi opinias ke la vorto "esperantosaŭro" estas sinonimo de "fanatikulo". Por mi la unua vorto ne enhavas la perfortan aktivecon de la dua. Mi vidas en "esperantosaŭro" ian subtilan ŝerco, tute sen la malico kaj la krueleco de la alia. Por mi ĝi estas pasiva vorto. Sed...
Tio estas nur mia surpraĵa analizo pri iu vorto kiun mi ne inventis. Des pli bone ke la kreinto klarigu ĝin...
Dankon mia kara!!
5 years ago. Edited 5 years ago.
KaGu:-} has replied to Raŝi - Audino
Pitagorajn salutojn Raŝi!

Jes, la unua fojo, kiam mi legis la vorton "esperanto-saŭro", mi perceptis ĝin kiel amuza anstataŭo de la vorto "ĝisostulo", kiu ankaŭ estas vorto, kiun oni ofte uzas por indiki malflekseblon de la penskapablo de sia kontraŭ-ulo je opini-interŝanĝo.

Do, ne estas la vorto "esperanto-saŭro" kiu estas problema, sed la tro ofta uzo en respondoj al homoj, kiuj ne samopinias pri certa projekto.

Mi ne estas kontraŭ kreado de nov-vortoj en Esperanto kaj uzo de tiuj vortoj en adekvata kunteksto.

Tamen se iu, preskaŭ ĉiam, uzas la vorton esperanto-saŭro en kuntekstoj, kiuj klare montras, ke temas pri profunda malestimo pri la mensa kapablo de la adresato, pro tio, ke la adresato ne emas pristudi certan projekton, mi bedaŭrinde devas taksi la vorton esperanto-saŭro kiel malagrabla vorto, ne kiel simpatia vorto.
5 years ago. Edited 5 years ago.
Attilio Liotto
Attilio Liotto
Estimata amiko Raŝi!
Al mi ofte ŝajas ke la viktimo estas mi ne la multegaj esperantisto kiuj estas kontraŭ mi, ĉu esperantosaŭroj, ĉu fanatikuloj. kiuj ofte ofendas min.
Veras; kelkfoje mi provokas ĉar mi tro amas Esperanton kaj ankoraŭ pli la zamenhofan idealon “unu lingvo por ĉiu etno, unu plua lingvo por la tuta mondo”, sendepende de la lingua nomo.

Mi enzemple sendis invitojn al “lidepla kursa” al diversajn grupojn; antaŭsciante ke tio estos nur kaŭzo de diskutoj kontraŭ lidepla kaj kontraŭ mi, sed eble, finfine tio povus esti ankaŭ kaŭzo de pli serioza ekzameno de la tro fanatika kaj maltolerema sinteno de multaj esperantistoj kiuj emas sektece sin izoligi disde ciuj aliaj planlingvanoj.

Mi opinias ke se la esperantistoj daŭre izoligas sin disde la laliaj planlingvanoj, certe ili ne haltigas la progreson de la mondo, sed ili sepultas Esperanton antaŭtempe.

La prezidanto de UEA Probal Dasgupta ne opinias tro diference de mi. (legu la sekvajn komentojn).

amike Attilio
5 years ago. Edited 5 years ago.
Attilio Liotto
Attilio Liotto
Mi aligas ĉi tie du komentojn de la Prezidanto de UEA, Probal Dasgupta.
Ĉi komentoj estis provokitaj de mia afiŝo pri “lidepla toki kursa” kaj risponde al komentoj de João José Santos, en kiuj li diris ke mi estas perfidulo ĉar mi interesiĝas pri “lidepla” anstataŭ esti fidela al Esperanto.


Unua komento de la Prezidanto de UEA, Probal Dasgupta:

Mi eble devas diri eksplicite, ke lau mi la homoj devus difini siajn prioritatojn, kaj ke tial mi tute konsentas, ke homoj sentantaj la bezonon doni prioritaton al la studado de tio jam havebla en Esperanto decidu ne trovi la tempon por rigardi aliajn planlingvojn. Tio estas mia propra situacio. La esprimo 'fideleco al Esperanto' igas min demandi min, chu la esperantistoj, kiuj aplaudis la forvenon de volapukistoj en Esperanton, sentis skrupulemon pri la manko de fidelemo che tiuj homoj. Se ekzistas pli kaj malpli bonaj planlingvoj, unu metodo por kontroli la relativan bonecon estas precize evoluigi alternativojn kaj konstati, kiom da anoj de la planlingva ideo iras al kiu/j alternativo/j. Lau mi temas pri elektoj kaj prioritatoj, kiuj devas esti bazitaj sur la respekto al la libereco de tiu elektado.


Dua komento de la prezidanto de UEA, Probal Dasgupta:

La decidon komenti mian komenton pri Neves sen komenti mian komenton pri Karen mi komprenas kiel fontantan el persona kono de Neves. Nu, mi mem ne persone konas lin, kaj dankas pro chi tiuj komentoj pri lia forlaso de Esperanto. Mi havas la impreson, tamen, ke de Ido ni cherpis multon tra la jardekoj -- la sufiksojn iv, oz, end, ekzemple. Mi havas ankau la impreson, ke Kalocsay studis iujn el la naturalismaj planlingvoj kaj ion cherpis de ili. La interfekundigado inter planlingvoj estas parto de la entrepreno. Zamenhof mem prunteprenis ekzemple la vorton _ol_ el Volapuk, se mi ghuste audis. Mi pensas, ke estas bone aliri la demandon tra prismoj aliaj ol tiu de simpla 'fideleco', kiu estas bona esprimo por homoj ne volantaj aliri chi tiun demandon kritike -- kaj kiuj certe estas ankau bonvenaj en la movado. Mi ne volas senplie kondamni la esprimon 'fideleco' kiel tian. Mi simple demandosignas la taugecon de tiu pensmaniero al la kunteksto de la kompara kritikado.
5 years ago. Edited 5 years ago.
Attilio Liotto
Attilio Liotto
Tria komento de la Prezidanto de UEA, Probal Dasgupta:

"Mi mem bedaurinde ne havas tempon por tre aktive okupighi pri aliaj planlingvoj. Sed estas nia devo kiel eble plej multe informighi pri ili, char alie ni ech ne estas sufiche kleraj por komenti pri la argumentoj de aliaj, kun kiuj ni devas interparoli."
5 years ago. Edited 5 years ago.
Harri Laine
Harri Laine
Per siaj kontribuoj en ĉi tiu diskuto Attilio Liotto pruvis, ke li nek komprenas nek volas kompreni kion aliaj diras. Komence mi pensis, ke li estas nur (kiel mi diris) "ĝena spamisto", sed li montriĝis eĉ fanatika spamisto.
5 years ago.
Attilio Liotto has replied to Harri Laine
Kara Harri Laine,
Kion vi pensas kaj diras pri mi, ne gravas, mi tute komprenas vian sektecan maltoleremon; vi ne estas la sola esperantisto tiel fanatika, sed, mi petas, respektu almenaŭ la Prezidanton de UEA, Probal Dasgupta; lia opinio pri la aliaj planlingvoj kaj ties diskonigo inter la esperantistaro, kongruas kun la mia.

La supraj tri komentoj ne estas miaj vortoj, sed la esprimoj de la Prezidanto de UEA Probal Dasgupta. Vidu la originalon en la paĝo de João José Santos, tie vi trovos multajn aliajn liajn komentojn, jen la ligilo : > João José Santos > http://pt-pt.facebook.com/people/Jo%C3%A3o-Jos%C3%A9-Santos/696717733

Mi petas; moderu viajn esprimojn almenaŭ kiam ili ne ofendas nur min, sed ankaŭ la Prezidanton de UEA, Probal Dagupta.

Dankon!

***
5 years ago.
Harri Laine has replied to Attilio Liotto
Mi nenion diris pri via planlingvo, ankaŭ ne pri la prezidanto de UEA kies aŭtoritaton vi krude misuzas. Mia pritakso temas nur pri vi.
5 years ago.
Attilio Liotto has replied to Harri Laine
Ĉu vere vi ne komprenas ke fitaksante min, miajn agojn kaj konduton, vi fitaksas ne nur min, sed ankaŭ ĉiujn kiuj miajn ideojn agojn kaj konduton subtenas kundivivas aŭ aprobas, inkluzive la Prrezidanto de UEA, Probal Dasgupta?

Krome, eĉ se via intenco estis ofendi nur min , restus la fakto ke nur vi interpreas vajn ofendojn tiel!
Cetere kiun vian bezonon vi kvitigas ofendante personon kiun vi tute ne konas?
Ion povas al vi ne plaĉi, sed kial ofendi?
Ĉu ne estus mlte pli inde kaj demakrate ignori?
Kial kredigi al la ekstera mondo, ke Esperantujo estas sekto de maltoleremaj fanatikuloj?
Ĉu vi vere pensas ke la aliaj planingvanoj kaj la lingvistoj ne legas niajn skribojn?

Vere mi ne komprenas vian konduton!

amike Attilio
5 years ago. Edited 5 years ago.
Harri Laine has replied to Attilio Liotto
Mi ne vidas kialon pli partopreni en via reklama kampanjo. Mi nur petas, bonvolu iri for de ĉi tie, se vi ne havas ion diskutindan laŭ la temo de la grupo.
5 years ago.
Attilio Liotto has replied to Harri Laine
Dankon kaj gratulon por via lingva progreso!

Mi vidas ke vi sukcesis skribi al mi tutan komenton sen ofendoj!
Ni ĉiuj povas lerni ion unu de la alia, multaj el ni vizitas ĉi grupon ĉefe por lerni Esperanton. Ŝajnas al mi ke ne decas diri al ĉi vizitantoj:
“Mi nur petas, bonvolu iri for de ĉi tie, se vi ne havas ion diskutindan laŭ la temo de la grupo.”
Eble, ne nur mi opinas tiel, ĉu? Sed ne gravas, iom post iom ni plu progresos!

Amikajn salutojn kaj bonan lernadon!
5 years ago. Edited 5 years ago.
Frank Merla (esocom.de)
Frank Merla (esocom.…
Multo helpas multe. Jen ofta eraro. Se mi bezonas unu medikamenton por resaniĝi mi ne prenos du ĉar mi tiel eĉ pli malsaniĝus.
Ankaŭ mi estas senpacienca rilate miajn agadojn koncerne prosperigo de la aplikado de Esperanto. Do laŭ mi estas pli saĝe ne tro multe propagandi por sia afero.
5 years ago. Edited 5 years ago.
Valdas Banaitis
Valdas Banaitis
Planlingvismo estas nenatura afero, naskita ne de neceso, sed de kaprica obseda fantaziado, improviza misformado de lingvo, formo de skizofrenio, kiun Timothy Crow nomis tributo, kiun la homaro pagas pro la donaco de lingvo (ebleco de komunikado). Che Zamenhof ghi estis hipertrofio de normala infana lingvokreivo, provokita de ekstrema neceso en ekstreme malamikaj kaj favoraj kondichoj. Ghuste tial Esperanto aperis kiel natura produkto, artefarita estis nur ghia skolastika priskribo (kiel cetere multo en lerneja sistemo, kontraw kiou Ludoviko ribelis, sed poste konformighis, por ne provoki la publikon. Kvereloj pri leksiko estas vana afero, gravas nur la harmonio de gramatika strukturo, kiun la konlangistoj ne atingas.
5 years ago.