Group: Lingva helpejo


Legantas, legintas, legontas


GiTa
By GiTa
September 29, 2010 - 14 komentoj - 1 535 vizitoj

Kelkfoje oni povas legi, ke oni skribas: Li legantas libron. Li legintas libron. Li legontas libron. Kutime oni diras: Li estas leganta libron. Li estas leginta libron. Li estas legonta libron.
Kion vi pensas pri la formojn "legantas, legintas, legontas". Ĉu ili bone taŭgas?
14 komentoj - La lastaj
Andreo Peetermans
Andreo Peetermans
Per si mem, ili estas tute bonaj anstataŭaĵoj kaj alportas la eblon de plia koncizeco. Sed al mi persone kaj al multaj aliaj ili efikas (iom ĝis tre) avangardaj, kaj pro tio mi ne konsilus uzi ilin en ordinara teksto.

Mi konsilus:
-En poezio aŭ por specifaj celoj: utilaj kaj uzindaj
-En ordinara teksto: evitindaj, oni laŭeble uzu la plenajn formojn (aŭ simplan verboformon!)
6 years ago.
Michael Lennartz
Michael Lennartz
Mi same pensas, ke ili estas evitindaj.

Fakte tiuj vortoj enhavas du tempoebenojn (Li legontas = li estas legonta. -> Nuntempo plus estonteco)

Mi ne scias, ĉu ekzistas iu natura lingvo, kiu formas tiujn komplikajn tempo-rilatojn (en unu vorto!). Mi ne kredas, ke plej multaj homoj vere kapablas analizi tiujn tempojn. "li legantas" estas facile rekonebla, sed ĉu vi tuj kaptas la sencon de "li legintis"?
6 years ago. Edited 6 years ago.
Vladimír Türk*
Vladimír Türk*
Mi mem certe neniam uzos la esprimojn.
6 years ago.
rughulo
rughulo
Ekzistas multaj naturaj lingvoj, kiuj uzas multe pli komplikan temporilatojn- krom abundaj aliaj neregulaĵoj.

En E-to la sistemo estas ege facila. " i(s) " signifas pasintecon ,
"a(s) " estantecon kaj " o(s) " la futuron.
En radio vatikano oni preĝas : benatu jesuo kristo
aŭ la papo deklaras : felichan paskon en jesuo kristo resurektinta.

Tiaj kompleksaj (verbo) formoj ( aktivaj kaj pasivaj participoj) estas aŭskulteblaj en E- radioprogramoj tra la mondo
6 years ago.
Raŝi - Audino
Raŝi - Audino
Mi, ĝis nun, ne kuraĝis uzi tian formon...
Ŝajnas ke la fina rimarko de Michael altigis la gradon de mia timo... :-)
6 years ago.
rughulo
rughulo
legintas - estas tre facile komprenebla :-)) vi pensu pri "pasinteco" kaj vi bv. atente aŭskultu la vokalon " i"
esperanto - estas vorto kun vokalo " a" - nenio timinda

legonta - ne estas verbo- sed adjektivo.

li legontas estas verbo, kiu priskribas la sintenon de E- istoj

librojn legu la verkisto...
6 years ago.
Raŝi - Audino
Raŝi - Audino
Antaŭ kuri estas pli bone multe praktiki la piediron...
Mi trenaĝantas... :-)
6 years ago.
Tjeri
Tjeri
En la franca ekzistas verbaj formoj, kiujn neniu uzas, krom verkistoj. Povas esti same en esperanto.
"Legintis" estas tute ĝusta formo, kaj ne ĝenas min legi ĝin. Tamen mi neniam uzas ĝin, nek aŭdis.
6 years ago.
rughulo
rughulo
Zamenhof malkonsilis uzi tiajn kunmetitajn verboformojn.
Sed tamen ili estas uzataj en radioprogramoj kaj ankaŭ en konversacio - vi. bv. vizitu E- aranĝojn.
Tutcerte vi tuj renkontos gramatikemulojn, kiuj tre kaj tro fervore eĉ entuziasme disputantas pri volapuko kaj ita, anta, kaj Ido.

Dum lasta UK la prezidanto de UEA P. Dashgupto laŭdis la nunan prezidanton de E- akademio G. Mattos, pro sia profunda kono de participoj. Tion li farintis dum la solena fermo de UK en Kubo , havano.
Volonte mi pruvos mian aserton , ĉar aŭskulteblantas per radio havano.
6 years ago.
MANŬEL has replied to rughulo
Kara Rughulo, mi opinias, ke vortoj kia " aùskulteblantas " , kvankam korektaj laù la vortfaradaj reguloj, estas nur komplikoj ( vidu, mi ne diras komplika^joj, ^car komplikoj sufi^cas ). Fakte, ankaù en via frazo " volonte mi pruvos mian aserton, ^car aùskulteblantas per radio havana " estus ^guste diri " aùskulteblas " ^car vi faris ^generalan aserton: la sufikso " ant " diras prezencan tempon, do la vorto " aùskulteblantas " signifas " eblas aùskulti en ^ci-tiu momento, dum la ago efektivi^gas ".
Amike, Manuel.
6 years ago.
Raŝi - Audino
Raŝi - Audino
Mi jam partoprenis de la "sufera kurso" (ŝerco de la ekslernantoj - supera kurso) de G. Mattos. Lia enorma kapableco ebligas fari tion kion estas vere neoftaĵo: Li ŝakludas la lingvon.
Mia revo estas nur paroli ĝin.... :-)
PS G.Mattos estas mirinda esperantisto kaj meritas la pozicion kiun li okupas en la movado.
6 years ago. Edited 6 years ago.
Michael Lennartz
Michael Lennartz
"pro sia profunda kono de participoj"

Tiu profunda kono estas esprimata per kio?
6 years ago.
rughulo
rughulo
Kara amiko- li verkis studon pri la ĝusta uzo de la participoj.
Pro tio mi tamen ne nomus lin mirinda Esperantisto , ĉar li apenaŭ kapablas konversacii kaj evidente lia studo eĉ ne estis komprenata de prezidanto de UEA , Probal Dashgupto . Tial li laŭ mia opinio li ne meritas la pozicion " Prezidanto de AdE"
Li ofendis la kongresanojn nomiginte ilin "kongresintoj" .
6 years ago.
rughulo
rughulo
Mi vetas. ke vi ne komprenis la participon" nomiginte"
6 years ago.