Group: Lingva helpejo


Ni eliras mondon, kie ...


Pierre Levy
By Pierre Levy
March 27, 2015 - 27 komentoj - 244 vizitoj

En traduko de cetere interesa libro, kiun mi ĝuste nun legas, mi renkontis jenan
esprimmanieron:

"Ni eliras mondon, kie ... ni eniras novan, kie ..."

La tradukinto estas sperta kaj lerta esperantisto, la esprimoj estas gramatike
senpekaj, kaj la kunteksto ne lasas multan dubon pri tio, ke la celata senco estas:

"Ni eliras el mondo, kie ... ni eniras en novan, kie ..."

La koncerna esprimmaniero estas diskutinda, ne nur ĉar ĝin uzas sperta esperantisto,
sed ĉar mi ofte renkontas similan stilon kaj ĝin ŝajnas plene aprobi kelkaj famuloj, laŭ
la ne-Fundamenta teorio, ke "[laŭ la 14a regulo de la Fundamento (!)] ĉiu prepozicio
estas anstataŭigebla per la akuzativa kazo".
Mi opinias, ke ĝi ne estas imitinda, ĉar ĝi havas alian signifon ol tiun laŭ la kunteksto
supozeble donitan de la uzanto.

"Ni eliras mondon, kie ..." povas signifi:

1. "De ni elirata estas mondo, kie ..." - "mondon" estas rekta objekto de la _transitive_
uzata verbo "eliri". Alivorte la koncerna mondo estas objekto (?) de nia faro "eliri".

2. "(El ie) ni eliras al mondo, kie ..." - post verbo de movo _netransitive_ uzata, la
akuzativo montras direkton. Komparu kun: "El la domo ŝi eliris la ĝardenon", aŭ:
"El la butiko li eliris la straton".

3. "Ni eliras je mondo, kie ..." - la akuzativo anstataŭas la prepozicion "je", "kiu
memstaran signifon ne havas", kaj (laŭ PIV), "kiun oni ĉiam povas uzi, kiam la
senco ne montras klare, kia prepozicio konvenas". La senco do ne povas esti tiu
de "el" nek de "de", kiuj nekontesteble perfekte klare konvenus, se la senco
estus tia.

La akuzativo nepre ne montras direkton al loko, de aŭ el kiu oni venas
aŭ eliras. Racia estas rimarko de PIV: "Malkonsilinde estas uzi
akuzativon anstataŭ prepozicio, kiu signifas deiron, formovon kaj tiel
kontraŭdiras la almovan signifon: oni diru: 'eliri el urbo', ne: 'eliri urbon'."
Latest comments - All (27)
Pierre Levy
Pierre Levy has replied
"Por desegni prepoziciojn necesus klarigi ilin sur mapo- aŭ nigra tabulo. En lernolibro por komencantoj vi trovas tiajn desegnojn. ( teknike mi ĉi tie ne povas desegni, ekskuzu ) La sagoj por ambaŭ frazoj montros en inversajn direktojn."

Kial do vi faris tiun neplenumeblan proponon?

" Vi bv. kompari : ni eliras kongresejon - ni eliras al kongresejo .

Mi jam pli frue komparis: ni eliras kongresejon = ni eliras al kongresejo

"Se en iu frazo vi ŝanĝus ian vorton- foje eĉ unu literon , tiam ankaŭ la senco de frazo ŝanĝiĝus : ekz. la pasiva participo "it" havas apartan signifon."

www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/gramatiko.html
bertilow.com/pmeg/aldonoj/fundamenta_gramatiko.html

"Ĉi verbo senescepte esprimas movon : tial Zamenhof nomas la verbojn " as- vortoj"

Bonvolu doni precizan lokon de la cito, en kiu Zamenhof nomas la verbojn "as-vortoj".

"Mi "estas " komprenema signifas : Mia "esto " komprenema . Mi komprenemas .""

Mi estas komprenema ne signifas : Mia "esto" komprenema".

"En Hamleto legiĝas : ĉu esti aŭ ne esti ? Tutcerte temas pri ago, faro, movo !"

"Mi ŝatas kaj aprezas viajn dubemon kaj skeptikon!"

Mi dubas pri la sincera seriozeco de via humuro.
20 months ago. Edited 19 months ago.
rughulo
rughulo
NI eliras kongresejon - tute ne estas la sama kiel: ni eliras al kongresejo

Sagoj montras en inversan direkton! o --- -o

La radiko " est" esprimas movon . En la germana instruistoj diras, ke ĝi estas "helpa " .
verbo . Zamenhof neniam diferencigis inter helpaj , stataj , nemovaj " verboj . Li simple diris verbo finiĝas per la "as" kaj tial li ankaŭ nomas ĝin As- vorto. Same tion prave faras B. Wennergren en sia retpaĝo - Grava principo en Esperanto estas la ĝeneraligo : se oni diras "A- vorto- tiam konsekvence ankaŭ ekzistas i- vorto " it" vorto , u- vorto ktp. ktp. Serioze mi serĉos por vi la " as" vorton de Z. . Intertempe mi citas por vi ekskluzive la esprimon l`O , Ĝi legeblas en traduko de libro pri R. Steijner . Bv. diri la signifon!
19 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy has replied
Kara rughulo, supozinde vi suferas pro diverĝa strabismo: ĉe verbo de
movo, la finaĵo "-n" de la akuzativo kaj la prepozicio "al" montras la saman
direkton.
Serioze serĉu, de la unua ĝis la lasta paĝo de la Fundamento: vi ne trovos,
ke Zamenhof uzas la terminojn "o-vorto", "a-vorto" , "as-vorto", ktp., kiujn mi
mem, jes, uzas. Atentu bone: mi diras, ne ke tiuj terminoj estas malbonaj,
sed ke ili ne estas zamenhofaj.

FG 6 "...Ĉiuj formoj de la pasivo estas formataj per helpo de responda formo
de la verbo _esti_ kaj participo pasiva de la bezonata verbo..
19 months ago.
rughulo
rughulo
Kara, bv. diri al mi verbon sen movo. La "finiĝo " n " ne ĉiam esprimas akuzativon.

Eliri al mondo - eliri mondon estas du diversaj frazoj - kun malsamaj signifoj. Bedaŭrinde vi ne komprenis la diagramon. Ŝajne vi ankaŭ ne komprenis la du malsamajn frazojn : kanti parizon - kanti al parizo .

" Pasivo " ne egalas al verbo . FdE : La afero estas farita . " Farita" ne estas verbo, sed adjektivo . Ĉar ĉiuj adjektivoj : "A" vortoj finiĝas per " a" .

" Farito " estas substantivo aŭ " o" vorto" . dirite- farite ambaŭ "E" vortoj , aŭ adverboj. Jen la nomenklaturo de Zamenhof .
19 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Kara rughulo, mia avino neniam biciklis. Tial por ŝi la verbo "bicikli" nepre
estis verbo sen movo.

Pri la cetero de viaj digresioj, mi jam sufiĉe abunde respondis.
19 months ago. Edited 19 months ago.