Group: Lingva helpejo


salajra dumpingo


Riŝo
By Riŝo
February 12, 2014 - 16 komentoj - 188 vizitoj

"dumpingo" pri varoj ekzistas en PIV. Ĉu "salajra dumpingo" estas komprenata?
16 komentoj - La lastaj
Michael Lennartz
Michael Lennartz
Jes. Kiam mi difinas "dumpingo"-n iom pli vaste ol en PIV (do nun: vendo de varo je neoportune malalta prezo aŭ sub la produktadaj kostoj), tiam mi facile komprenas ĝin. Laborforto estas varo en tiu senco.

Ekzistas ankaŭ agrikultura kaj sociala dumpingoj.
2 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
La salajro estas la prezo de la laborforto, kiu estas varo, kiel pruvas la esprimo
"labormerkato". La esprimo "salajra dumpingo" estas klasbatale politika
slogano, ĉar la laborforto por ĝia aĉetanto estas ĉiam tro kosta varo.
2 years ago. Edited 2 years ago.
Riŝo
Riŝo
Tial sindikatoj de salajruloj kontraŭbatalas salajran dumpingon.
2 years ago.
Pierre Levy has replied to Riŝo
Jes, sed tre prave, ĉar tiel la salajruloj organizitaj en la sindikatoj
simple defendas sian vivon.
2 years ago.
rughulo
rughulo
Ankaŭ sindikatoj de kapitalistoj kontraŭas la salajran dumpingon.

"Al neniu sindikato mi vendus esperanton ", deklaris Zamenhof
2 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Zamenhof al neniu povus vendi Esperanton, pri kiu li rezignis ĉian posedrajton,
kaj neniu povas aĉeti ĝin ĉar ĝi estas por ĉiam nenies kaj ĉies posedaĵo.
2 years ago.
rughulo
rughulo
Zamenhof havis komercan kontrakton kun franca firmao " Hachette". Eĉ hodiaŭ ĝi ekzistas. Sed laŭ mi scio ĝi nenion publikigas en nia lingvo.
Franca riĉegulo eĉ povis subaĉeti Z. per aparta dungokontrakto .
Lian oferto zamenhof rezignis eble pro " dumpinga salajro"
2 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Franca riĉegulo eĉ provis subaĉeti Zamenhofon. per aparta dungokontrakto,
sed li ne povis, ĉar Zamenhof rifuzis. Tio rilatas nek al "dumpinga salajro",
nek al "salajra dumpingo".
2 years ago.
rughulo
rughulo
Ĉiu salajro povas esti justa aŭ maljusta - dumpinga aŭ maldumpinga .
La kontrakto de firmao Hachette kun Z. estis siatempe prave vaste kritikata .
Sendube nia lingvo havas karakteron de varo- ĉar ĝi estas vendebla.
Tiun fakton pruvas la oferto al Zamenhof far de franca riĉegulo.
2 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
"far de" estas barbarismo + pleonasmo.
La ofertopeto de riĉegulo (la fakto, ke tiu ĉi estis franco, aldonas neniun
interesan informon) al Zamenhof nur pruvas, ke tiu riĉegulo nek konis
Zamenhofon, nek komprenis la celon de esperantismo. Esperanto ne
povas esti varo, ĉar ĝi estas ĉies kaj nenies posedaĵo: neniu havas
pri ĝi ekskluzivan posedrajton. Provo vendi ĝin estus trompŝtelo.
Tio tamen rilatas nek al "dumpinga salajro", nek al "salajra dumpingo".
2 years ago. Edited 2 years ago.
rughulo
rughulo
La pleonasmon " far de " vi trovos en PIV 318.
La riĉegulo ne petis oferton- sed proponis ( faris) oferton - (laŭ mia memoro li nomiĝis T. Cart )
Ĉiu lingvo povas esti varo - same kiel artaĵo .
Simple tial ekzistas prezoj - (labor)
merkato - dumpingo- fraŭdo.
Pro la kontrakto kun firmao Hachette Zamenhof plibonigis sian salajron por teni sin multkapan familion.
2 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
"La pleonasmon " far de " vi trovos en PIV 318. "
Ne.
"La riĉegulo ne petis oferton- sed proponis ( faris) oferton"
Oferti laŭ nia teda vortlisto PIV signifas "Proponi (varon aŭ servon) al kliento".
La riĉegulo proponis neniun varon kaj Zamenhof ne estis lia kliento.
Esperanto ne povas esti varo, ĉar ĝi ne estas objekto fabrikita por vendado,
kaj ne povas esti objekto de posedrajto.
- (laŭ mia memoro li nomiĝis T. Cart )
Laŭ mia memoro Teofilo Cart estis instruisto pri la germana lingvo en pariza
liceo "Henri IV" (Henriko la Kvara), kaj mi ne memoras, ke li estis riĉulo.
Tio tamen rilatas nek al "dumpinga salajro", nek al "salajra dumpingo".
2 years ago. Edited 2 years ago.
rughulo
rughulo
En nPIV paĝo 318 vi trovos " fare de " sub romia cifero V .

La riĉegula franco ofertis dumpingan salajron al Zamenhof . Eble li ne nomiĝis T. Cart .

La unuan libron de Esperanto financis la bopatro de Zamenhoj kun nomo Zilbernik .
Tiel nia lingvo estiĝis varo- ĉar aĉetebla - foje eĉ per dumpingaj prezoj .

Paranteze : la unua kasisto de Esperanta societo en svislando ŝtelis 10 mil frankojn !
2 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
"En nPIV paĝo 318 vi trovos " fare de " sub romia cifero V ."

Samloke mi trovis, ke "far" = "fare de". Sekve "far de" = "fare de de" (pleonasmo
aŭ balbuto). Cetere "far" ne estas la sola barbarismo registrita en nia teda
kvankam nemalhavebla vortlisto PIV.

"La riĉegula franco ofertis dumpingan salajron al Zamenhof ."

Tiu frazo estas principe nekomprenebla ĉar oni ofertas varon aŭ servon,
sed salajro, dumpinga aŭ ne, ne estas varo: ĝi estas kostoprezo de
laborforto (kiu ja estas varo).

"La unuan libron de Esperanto financis la bopatro de Zamenhof kun nomo Zilbernik .
Tiel nia lingvo estiĝis varo- ĉar aĉetebla - foje eĉ per dumpingaj prezoj . "

Libro povas esti varo sed ne estas lingvo, kia ajn estas la lingvo, en kiu ĝi estas
eldonita. Nia lingvo estas nek vendebla nek aĉetebla kaj tial ne estas varo,
sed multaj varoj kaj servoj estas aĉeteblaj kaj vendeblaj rilate al lingvo
(inkluzive Esperanton).

Parenteze, ŝtelisto estas ŝtelisto, eĉ se li estas esperantisto kaj, tute egale
por kiaj celoj li uzas Esperanton.
2 years ago.
rughulo
rughulo
Tutcerte ekzistas multege da barbaraj vortoj en nia lingvo - mi plene konsentas.
ĵaŭde mi eĉ renkontiĝos kun esperantistino "barbara".
Mi konsentas kun la difino Mikaelo Lennartz.
Ĉio aĉetebla estas konsiderata varo . En ĉiutaga lingvo oni ne distingas ĉion.
2 years ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
Ankaŭ mi konsentas kun la difino donita de Michael Lennartz.
Dumpingo estas vendo de varo je neoportune malalta prezo aŭ sub la produktadaj kostoj.
Tiu difino kongruas ankau por salajro, kiu estas la kostoprezo de varo nomita
laborforto. En la nuna tutmonda financa kunteksto, la esprimo "salajra dumpingo" estas
klasbatala slogano, ĉar ĝi kontraŭas la ĝeneralan tutmondan kapitalistan strebadon
ĉie "redukti la koston de la labor(fort)o"; ĝi kontraŭas "konkurencon liberan kaj ne falsitan"
kaj estas do politike nekorekta.
2 years ago. Edited 2 years ago.