Group: Lingva helpejo


de la angla 'in particular'


Peter Bowing
By Peter Bowing
February  4, 2008 - 7 komentoj - 4 040 vizitoj

Mia unua demando: kiel oni ĝuste traduki ‘in particular’ de la angla.

Ekzemple:

Europe contains a wide range of animals. Sweden, in particular, is home to three important species.

Eble tio estas tre simpla? Sed ĉiu estas simpla, kiam oni scias ĝin.
7 komentoj - La lastaj
Paŭl
Paŭl
Mia unua ideo, ne rigardinte vortaron, estas: Svedio, precipe, estas la hejmo de tri gravaj specioj.
8 years ago.
Aleksandro Horváth
Aleksandro Horváth
Laŭ mia opinio devas trovi la ĝustan solvon la angle parolantoj. La vorteto transpasigas iomete la sencon de la frazo, esprimas ian senton, kies ekvivalento povas trovi nur tiuj, kiuj parolas la anglan gepatrolingve. Pe.:

It was a good concert – I enjoyed the last song in particular.
Jó koncert volt. – Leginkább az utolsó dal tetszett.
Ĝi estis bona koncerto. – Mi ĝojis ĉefe la lastan kanton.

Was there anything in particular that you wanted to talk about?
Egyáltalán akartál mondani valamit?
Propre volis vi ion diri?
8 years ago.
Joan Inglada
Joan Inglada
Mi malmulte konas la anglan sed krom [precipe / ĉefe / propre] eble oni ankaŭ povas uzi [aparte / speciale]. Sed ĉi kaze ĉu ne estus pli bone uzi [konkrete]?


Eŭropo enhavas larĝan gamon de bestoj. Svedio, konkrete, estas hejmo por tri gravaj specioj.
8 years ago.
MIKELO (Michel Dereyger)
MIKELO (Michel Derey…
Kara Peter, laŭ mia vortaro de Sat-Amikaro, mi trovas (same kiel Joan proponas!) : APARTE aŭ SPECIALE por traduki "en particulier" en franca, kiu signifas "in particular" angle. Mi esperas, ke nun vi havas sufiĉe da ebloj ! :-)
8 years ago.
Attilio Liotto
Attilio Liotto
Kiel ofte okazas, unu nacia plursignifa vorto tradutatas esperante per pluraj pli precizaj vortoj.
En la itala-esperanta vortaro, sub "particolare" mi trovis:
1. agg. (speciale)
(speciala, aparta)
ha uno stile particolare
li havas specialan [apartan] stilon
ragione particolare
speciala kialo
un caso particolare
aparta [speciala] kazo
niente di particolare
nenio speciala
fai attenzione a quello in particolare
atentu speciale pri tio
ho letto la tua lettera con particolare attenzione
mi legis vian leteron kun aparta atento
amicizie particolari (fig., euf.)
pridubindaj amikecoj
ha idee tutte particolari
li havas tute apartajn ideojn

2. agg. (privato, personale)
(privata, persona)
interesse particolare
privata intereso
lezione particolare
privata leciono
segretario particolare
persona sekretario

3. agg. (specifico)
(specifa)
la malattia ha bisogno di un trattamento particolare
la malsano bezonas specifan traktadon
in modo particolare
specife

4. agg. (che rende diverso dagli altri)
(partikulara)
un uso particolare di quella tribu'
partikulara kutimo de tiu tribo

5. agg. (piu' importante)
(precipa)
cio' vale per tutti, e in particolare per te
tio validas por ĉiuj, precipe por vi
salutero' tutti, ma in particolare lui
mi salutos ĉiujn, sed precipe lin

6. agg. (particolareggiato)
(detala)
una trattazione particolare
detala traktado

7. s.m.
(detalo)
nei minimi particolari
tute detale [plej detale, en la plej etaj detaloj]
entrare in particolari
eniri en detalojn
e' un particolare trascurabile
ĝi estas neglektebla detalo
non ricordo quel particolare
mi ne memoras tiun detalon

8. s.m. (as.)
(partikularo)
risalire dal particolare all'universale
reiri de la partikularo al la universalo

9. s.m. (persona privata)
(privatulo)
agire come particolare
agi kiel privatulo

El tio oni eltiras la ĉefajn adverbajn formojn:
“speciale, aparte, specife, partikulare, precipe, detale”.
Vi devas nur elekti la pli taŭgan por havi frazesprimon kiel eble plej fidela al la angla frazesprimo, kalkulante ne la nura signifo de ‘in particular’ sed ankaŭ la kunteksto.
8 years ago.
Laszlo Istvan TOTH
Laszlo Istvan TOTH
Joan kaj Mike59 trafis la solvojn.
8 years ago.
Laszlo Istvan TOTH
Laszlo Istvan TOTH
Korekto por la tria alparolo (fare de Aleksandro H.):

"Propre volis vi ion diri?"
Korekte:
"Ĉu vi havis ion apartan por diri?"
8 years ago.

XXX3 -->