Group: Lingva helpejo


TRO BONE


Raŝi - Audino
By Raŝi - Audino
July 21, 2012 - 23 komentoj - 328 vizitoj

En la klarigo de la esprimo "tro bone" iu diris (en la portugala), pli malpli, la jenon:

"Se vi diras "tro bone", do ne koncernas pri io vere bona, transpasis la bonecon kaj putriĝis (malboniĝis)....."
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

RETA PIV - vortaro.net/#tro
*tro.
I- Partikulo, signifanta: «pli ol sufiĉe; pli ol necese; pli ol ĝustamezure», k uzata:
1 por modifi la sencon de adj-o, adv-o aŭ verbo: de rigardo tro alta malsaniĝas okuloZ; la tro multa parolado lacigas linZ; de edziĝo tro malfrua orfoj naskiĝasZ; kiu tro multe deziras, nenion akirasZ; pli bone ne sali, ol sali tro multeZ; vivi modere, nek tro interne, nek tro ekstereZ; tro saltas la rato, ĝin kaptas la katoZ; kiu tro sin pravigas, tiu mem sin kulpigasZ; se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝasZ;
2 kun elipso de «multe», por enkonduki suplementon de mezuriteco: tro da metioj—profitoj neniajZ; tro da konfido kondukas al perfidoZ; de tro da pano venas malsanoZ; oni neniam havas tro da singardo; tro da kuiristoj kaĉon difektasZ;
3 por enkonduki subprop-on konsekvencan: ŝi estis tro pia k senkulpa, ke la sorĉa arto povu havi forton sur ŝiZ; ĝi okupis tro altan situacion, ke oni povu supozi […]Z; la aero tie estas tro peza, ke prudenta ekzistaĵo tie povu vivi. Rim. La ke estas iufoje precizigita per por (kun u-formo) aŭ ol (kun us-formo): ilia nombro estas tro granda, por ke ni povu ilin ĉiujn citiZ; la instrukcioj estas tro klaraj, ol ke mi erarus. Kiam la du verboj estas samsubjektaj, oni povas uzi inf-on: tiu sistemo postulas tro grandan pripensadon, por povi esti enkondukita en la ordinaran interkomunikiĝonZ.

Mi kutimis legi tian klarigon pri "tro" kaj ĝis nun mi ne sukcesas kompreni tiun "malboniĝo"n en la signifo de tiu vorto.
En la frazoj
a) Ŝi tro amas sian filineton;
b) Antaŭ la grandeco de la katastrofo li tro helpis la viktimojn.

1. Kiamaniere vi interpretas ilin? (rilate al la uzado de "tro")
2. Ĉu tiu kiu "tro amas" misedukas?
3. Ĉu tiu kiu "tro helpas" mishelpas aŭ malhelpas iun (aŭ al si mem)?

The topic of this discussion has been edited by Raŝi - Audino 4 years ago.

23 komentoj - La lastaj
Tjeri
Tjeri
a) tro dorlotita de sia patrino la knabino trafas malbonan karakteron
b)eble li tial tro laciĝis kaj tiel malsaniĝis...
Nuntempe francaj junuloj ofte uzas tro-on kvazaŭ ĝi signifus tre-on: mi trooo ŝatas tiun muzikaĵon, mi estis trooo kontenta, ktp... Eble iu juna franco skribis viajn frazojn :)
4 years ago.
Karulo (Karles) * has replied to Tjeri
Ankaŭ en hispana kaj kataluna junulara uzo ne malofte "tro" estas uzata en la senco "treege aŭ tre bona" (ulo! tio estas tro! = ulo! tio estas bonega!).
Pli ĝenerale oni misuzas "tro" por diri "sufiĉe" , ekzemple en prelega etoso aŭskultanto diras: mi ne aŭdas tro! (=mi ne aŭdas sufiĉe!)
4 years ago.
Raŝi - Audino has replied to Tjeri
a) Ĉu vi opinias ke ebla "tro ami" infaneton sen troigo aŭ tro=troigo?
b) Ĉu la frazo povas esti interpretata kiel "li helpegis je tiom da skalo ke oni komparas eĉ kun aliaj li superas alia multe"?
Estis mi mem kiu skribis la frazojn... :-)
Kaj mi ne estas franca junulo.... almenaŭ en ĉi tiu vivo! :-))
Dankon pro la komento Tjeri!!
4 years ago.
Raŝi - Audino has replied to Karulo (Karles) *
Pri tiu komparo rilate al "sufiĉe" mi neniam vidis...
Mi rekonas ankaŭ tiun interpreton de la vorto "tro" tiel kiel la "kataluna junulara uzo".
Dankon Karulo!
4 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Eble oni provas tro ŝarĝi la vorton "tro" per sencoj, kiujn ĝi ne nepre havas?
4 years ago.
Raŝi - Audino has replied to Pierre Levy
Por mi, ĝis nun, en la frazoj:
1. Ŝi estas tro bela. Ĉiam kiam mi ŝin vidas mi sentas min hipnotizita!
(ĉu por mi, ĉu por ŝi nenio mabona okazis, estas nur reliefigo de ŝia enorma beleco)

2. La filo tro fidas je sia patro ĉar li (la patro) estas morale ekzemplulo!
(la fidindecon oni akiris dum multe tempo pro la ĉiutaga ekzemplo)
En la supra Zamenhofa frazo "tro da konfido kondukas al perfido" estas vero, sed ne estas la TUTA VERO, por mi, sen ia ajn malboneco, ankaŭ povas ekzisti "tro da konfido oni akiras per ĉiutaga ekzemplo" :-)
ŜHAJNAS AL MI KE ONI MULTE INTERPRETAS "tro"n TIEL: TRO = TROIGO. (tio estas la kerno de mia malkonsento)

ĈU MI TRO ERARAS, PIERRE?
4 years ago. Edited 4 years ago.
Pierre Levy has replied to Raŝi - Audino
Hm... Eble mi iom konsentas, sed ne tro.
4 years ago.
Raŝi - Audino has replied to Pierre Levy
:-))
4 years ago.
Raŝi - Audino
Raŝi - Audino
La kerno de mia kompreno, ĝis nun, pri tiu vorto estas:
Mi scias ke, en la plejmulto el la okazaĵoj, oni ĝin uzas konsiderante ia TROIGO, sed ĉu oni povas ĝin uzi sen "negativaj sekvoj"?
4 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
La kuko estis tro bona, ke oni lasus eron de ĝi en la telero.
Ernesto donis tro da mono al la almozulo: restis al li
nesufiĉe por pagi sian hejmvojaĝon; sed tio ne estis tro
por la almozulo, kiu ne estis manĝinta dum pluraj tagoj.
Eble ni debatis tro multe por ies pacienco, sed ne tro
por elĉerpi la temon.
4 years ago.
Raŝi - Audino has replied to Pierre Levy
Mi esperas ke mi ne tro eluzinta la paciencon de miaj ĉiamaj instruistoj (KaGu, Andreo, Paŭl, Michael, Tjeri kaj Riŝo) ĉar ankoraŭ mi esperas siajn gramatikajn poziciojn pri la temo.
Ankoraŭ mi ne estas tro konvinkita ke mia kompreno pri tia vorto estas fuŝaĵo...
4 years ago.
Andreo Peetermans has replied to Raŝi - Audino
Uzon de tro anstataŭ tre mi opinias nenecesa kaj nemalofte konfuza (ŝi tro amas sian filineton por mi ĉiam signifos "ŝi misedukas sian filineton" aŭ "ŝi ne kapablas permesi al sia filino vivi propran vivon", neniam "ŝi tre amas sian filineton"); mi do ne rekomendus tion.

(Samtempe, mi devas konfesi ke mi mem fojfoje diras (eĉ skribas) ne tro anstataŭ ne tre; eble ni konsideru tion mia persona peketo ;-) )
4 years ago.
Raŝi - Audino has replied to Andreo Peetermans
Dankon Andreo!
4 years ago.
Michael Lennartz
Michael Lennartz
!!!
4 years ago.
KaGu:-}
KaGu:-}
Al Raŝi: Mi nur povas referenci al la artikolo pri TRO en PIV. Vidu vian poŝtkeston ĉe Ipernity.
4 years ago. Edited 4 years ago.
Raŝi - Audino has replied to KaGu:-}
:-) Pitagorajn Dankojn!
4 years ago.
Riŝo
Riŝo
Se "tro" signifas “pli ol devus esti”, "tro bone" signifas "pli bone ol ĝi devus esti". Tio ja estas subjektiva partieca juĝo, sed mi konsideras ĝin nek logika nek gramatika eraro:
bertilow.com/pmeg/gramatiko/e-vortecaj_vortetoj/ceteraj/tro.html
4 years ago.
Raŝi - Audino has replied to Riŝo
Dankon pro la komento kaj adreso Riŝo!
Mi ne trovis tie la uzado de "tro" antaŭ verbo kun as-is-os...
En la frazo:
Mi tro pensis pri tiu problemo, sed bedaŭrinde mi ne trovis solvon!
(mi intencas reliefigi ke mi multe dediĉis tempon, strebon kaj energion sed, bedaŭrinde, mi ne atingis sukceson... :-(
Ĉu tiel estas uzebla aŭ evitinda?
4 years ago.
Riŝo has replied to Raŝi - Audino
Raŝi, tamen estas almenaŭ unu ekzemplo kun tro antaŭ verbo en PMEG: Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas.
4 years ago.
Raŝi - Audino has replied to Riŝo
Vi pravas! Dankon! !
4 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Jen zamenhofaj ekzemploj el PIV pri uzado de "tro" antaŭ verbo kun as-is-os:

"Tro saltas la rato, ĝin kaptas la kato."
"Kiu tro sin pravigas, tiu mem sin kulpigas."
"Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas."

Oni ankaŭ tre prave kutimas diri, ke tro estas tro.

"Tro" indikas transpason de limo. La fama franca filozofo
Pierre Dac (Pier Dak) diris, ke kiam oni transpasas la
limmarkojn, ne plu estas limoj. Do "tro tro" estas ebla sed
ne povas diri pli ol "tro" .
4 years ago.
Raŝi - Audino has replied to Pierre Levy
Dankon Pierre!
4 years ago.
Raŝi - Audino
Raŝi - Audino
Mi devas klarigi, ke mi ne intencas doni al tiu vorto sencon , kiun ĝi ne havas. Mi nur intencas profunde koni viajn komprenojn (kiuj ja mi "tro" fidas), por ke mi ne misuzu ĝin.
La gramatikistoj rajtas zorgi pri vivigo de la reguloj, sed la esploro pri la nuancoj de la vortoj estas rajto de la poetoj. Mi estas senvorta poeto, kiu nur serĉas la esprimeblojn...
4 years ago.