Group: Lingva helpejo


PSEŬDOFRUKTO=ŜAJNFRUKTO?!


Raŝi - Audino
By Raŝi - Audino
May 12, 2012 - 5 komentoj - 286 vizitoj

RETA PIV

anakardi/o G. (Anacardium el anakardiacoj) de arbetoj k arbustoj, kies frukto (ŝajnfrukto) konsistas el ŝvelinta, karna pedunklo, kiu portas renforman, unuseman drupon (veran frukton) kun tre malmola ŝelo, enhavanta semon; 11 sp-oj el tropika Ameriko.
okcidenta anakardio. Plej konata sp. de anakardio (A. occidentale), daŭrafolia arbo kultivata k naturigita en multaj tropikaj landoj, kun ambaŭ partoj de la frukto (☞ akaĵupomo, akaĵunukso) manĝeblaj. Sin. akaĵuarbo. ☞ semekarpo.
anakardiacoj. Fam. (Anacardiaceae) de dukotiledonaj plantoj—arboj, arbustoj k lianoj—precipe tropikaj k subtropikaj, enhavantaj rezinojn k ofte taninojn; 875 sp-oj el 70 g-oj, i.a. anakardio, mango, pistacio, sumako.

***********************************************************************************************************
akaĵu/o Frukto (ŝajnfrukto) de akaĵuarbo, konsistanta el du partoj: akaĵupomo k akaĵunukso.
akaĵuarbo. Okcidenta anakardio.
akaĵunukso. Vera frukto de akaĵuarbo; malmolŝela drupo, enhavanta semon manĝatan kruda aŭ rostita.
akaĵupomo. Fruktosimile ŝvelinta, flava aŭ ruĝa supra parto de la pedunklo de akaĵuarbo, portanta la akaĵunukson; ĝi gustas kvazaŭ pomo k estas uzata por farado de suko, kaĉo, konfitaĵo, vino k brando.

***********************************************************************************************************
Tie ĉi en Brazilo preskaŭ ĉiuj personoj, en la ĉiutaga vivo, konsideras la AKAĴUPOMO la frukto de la akaĵuarbo. En la oficialaj ekzamenoj ĝi estas, tie ĉi, nomata "PSEŬDOFRUKTO", kaj la vera frukto estas la akaĵunukkso.

DEMANDOJ:
1. Ĉu PSEŬDOFRUKTO kaj SAJNFRUKTO estas same akceptataj en la esperanta movado?

2. Kiamaniere oni distingas tiajn vortojn en via lingvo? Ĉu estas ofta la esprimo PSEŬDOFRUKTO?

3. Ĉu en esperantio ankaŭ ekzistas multaj kazoj en kiu oni vidas multege da distanco inter la ĈIUTAGA UZADO kaj la mondo de la VORTAROJ?
Comments
Frank Merla (esocom.de)
Frank Merla (esocom.…
4 years ago.
Raŝi - Audino has replied to Frank Merla (esocom.…
Bonega Frank! Mi ŝategis!
4 years ago.
Tjeri
Tjeri
Por nia ĉiutaga uzo, pomo estas frukto, ĉu ne?
Fakte via demando celas la uzon de la radiko "pseŭdo", ĉu frukta aŭ alia, kiu esprimas ŝajnecon. Ĝis nun, mi ĉiam supozis ĝin iom fakeca.
4 years ago. Edited 4 years ago.
Raŝi - Audino has replied to Tjeri
"mi ĉiam supozis ĝin iom fakeca."
Ŝajnas ke vi pravas! Dankon Tjeri!
4 years ago.
rughulo
rughulo
En ĉia lingvo ekzistas granda diferenco inter ĉiutaga kaj scienca esprimo.

En la faklingvo de botaniko ekde tiu ĉi jaro ne plu estas uzata la latina, sed jam la angla nomenklaturo
4 years ago.