Mi kopias ĉi tien artikolon, kiun mi hieraŭ dissendis per la retpoŝta listo “EAF-agadas” (por finnaj esperantistoj). Mi inspiriĝis skribi ĝin, leginte en Turun Sanomat (grava tagĵurnalo en la urbo Turku) artikolon, kiu estis kaj interesa kaj verkita kun alloga stilo, kvankam ĝi menciis la internacian lingvon, kaj eĉ Zamenhof kaj Grabowski rolis en ĝi. Bedaŭrinde ĝi estas trovebla nur en la finna.

Mi daŭre kovas la esperon, ke kolego Jorma Ahomäki iam publikigos artikolojn ankaŭ en sia ipernity-paĝaro. Li povus simple komenci redonante al ni siajn gazetajn artikolojn. La titolo de lia artikolo nun estis, tradukite, “Patrioto kaj mondcivitano” kaj ĝi aperis sub rubriko “Nia gasto verkas”.

Jen kion mi skribis:

Jorma Ahomäki ree montris sian talenton. Hodiaŭ, je la tago de sendependeco, aperis en Turun Sanomat artikolo titolita “Patriootti ja maailmankansalainen”. La temo estas aktuala, kaj pro la hodiaŭo de finnoj kaj pro la pasintaj 150 jaroj kaj pro la esperantista festo de la 15-a de decembro.

La stilo de Jochjo Turkuano estas admirinda, kaj estas facile kompreni, ke kompetenta redaktoro tuj akceptis tian tekston por publikigo. Notu ankaŭ kelkajn detalojn: li traktas aktualan temon, ligas ion Varsovian al Finnlando kaj, eĉ pli bone (estas ja Turun Sanomat), trovas ponton de la Unua Libro al Raunistula en Turku, ligas la rakonton al kortuŝa okazo de antaŭ 67 jaroj, ĉion prezentas kun klero kaj klaro.

Legu lian artikolon, inspiritan de vizito en la juda tombejo en Varsovio, sur ĉi tiu retpaĝo:

http://www.ts.fi/online/mielipiteet/kirjoittajavieras/93813.html

Mi supozas, ke la teksto estis origine verkita kun la intenco publikigi ĝin la 15-an de decembro. Sed redaktisto trovis ĝin taŭga eĉ por la 6-a kaj eble por tio ĉerpis la titolon el la Grabowski-citajho.

Gratulon!
Amike, Harri