UK Roterdamo 2008

Inter viaj albumoj

Iloj


Bierejo

Fine ni trovis bonan bierejon! Mi rekomendas. Locus Publicus, Oostzeedijk 364, metrohaltejo Oostplein. (La lokon sciis Jukka Laaksonen, kiun siatempe informis iu CO-ano. “Utila estas aliĝo”, diras Lins, sed precipe utilas la CO-anoj.)

Simpozio 1

Du eksprezidantoj de EAF (Jukka kaj Harri) en plene harmonia etoso kunĝuas, kvankam ŝajnas esti malsama tipo de biero en la glasoj.

Biereja gardanto

Alklaku por aldoni priskribon

Simpozio 2

Marjo, Päivi kaj Terhi partoprenis ĉi tiun simpozion, kiu fakte estis plene finna komploto.

Simpozio 3

Fine alvenis ankaŭ Tiina.

Karnavalo en Roterdamo

Vendredon, antaŭ la fermo de la UK, komenciĝis en la urbo Somera Karnavalo, kiu plenigis kaj bruigis la stratojn vendrede malfrue kaj sabate. Pluraj stratoj estis tute fermitaj, plenaj de programeroj kaj vendobudoj.

Prezidanto sur ekrano

En la kongresejo mankis halo amfiteatreca, kun seĝoj sur dekliva planko. En iuj sidlokoj estis malfacile vidi la prezentojn kaj la podianojn. Tion parte kompensis granda ekrano en la ĉefhalo, kiu fakte konsistis el du salonoj.
61 eroj entute