UK Roterdamo 2008

Inter viaj albumoj

Iloj


Precizigo

Kial necesas atentigi, ke la strato Schilderstraat estas daŭrigo de la strato Witte de Withstraat.?

Esperantologia konferenco 4

Probal Dasgupta pri Esperanto kiel laborilo en la interleksika komparado.

Esperantologia konferenco 3

Detlev Blanke pensigas nin pri vortkonstruaj modeloj en Esperanto kaj en la germana: ĉu “tranĉilo” egalas al “Schneidewerkzeug”, ĉu al “Messer”?

Esperantologia konferenco 2

Ziko van Dijk analizas kaj komparas diverslingvajn Vikipediojn.

Esperantologia konferenco 1

Zlatko Tišljar prelegas pri socia identeca funkcio de Esperanto kaj de la iama serbokroata. Brian Moon kaj Ziko van Dijk fotografas.

IKU

“Kiel savi lingvo-variecon per interlingva eduko?” estis la titolo de Maŭro La Torre

La kongresejo Beurs-WTC

Alklaku por aldoni priskribon

Estonteco de UEA

Humphrey Tonkin racie prilumis eblajn vojojn por la jubileanta asocio.

Poŝtkartoj sen markoj

Laŭ la informo sur la tablo, eblis aĉeti poŝtmarkojn de la 10-a ĝis la 12-a horo. Tiam ne eblis aĉeti poŝtkartojn, ĉar tiujn oni vendis nur posttagmeze. Tre logike, ĉio ja devas esti en ĝusta ordo. – Dekstre videblas bulboj de tulipo, kulturvario “Esperanto”, kiuj bonŝance ne bezonas poŝtmarkojn por ekkreski (tre bona ideo vendi tiujn, gratulon!).
61 eroj entute