UK Roterdamo 2008

Inter viaj albumoj

Iloj


Dommastro

Osmo Buller en sia regno. Fakte mi petis lin sidiĝi en sia ofica seĝo kaj gravmiene pozi, sed mi finfine preferas ĉi tiun foton. Ŝajnas esti diversaj trofeoj sur la breto, sed sur la muro tute mankas kapoj de kornohavaj bestoj . Ĉu Osmo ne ĉasas?

UEA 1908–2008

La ekspozicio “Rerigardo post 100 jaroj: UEA 1908–2008”. Ĝi konsistas el dekkelko da zorge faritaj kaj informplenaj afiŝoj, kiujn povis vidi la dumkongresaj vizitantoj en la Centra Oficejo de UEA.

La respektindaj

Sirkka Mattlin silentas antaŭ la prezidintaro de UEA.

Z mem en la CO

Alklaku por aldoni priskribon

Profesoro, 1922

”Profesora diplomo” de la fondinto de UEA. La dokumento havas trajtojn de diplomo pri lernoatingoj kaj de manifesto pri kredo. Hector Hodler montris, interalie, “sian komprenon pri la rolo de la lingvo internacia de Dro Zamenhof, uzata kiel helpa interkomprenilo inter la diverslingvaj nacioj de la mondo, kreskanta kaj evolucianta tute nature laŭ simila maniero kiel la ceteraj vivantaj lingvoj, kaj posedanta kiel oficialan reguligan aŭtoritaton nur la Lingvan Komitaton kaj la Akademion de Esperanto. ” Ĉu iu…

Kion li volas diri?

Found in translation? Nuancoj, eĉ pli, ja perdiĝas dum tradukado, sed István Ertl ŝajnas proklami sin trovita en tia laboro. Aŭ ĉu tamen estas reklamo pri Sibel Edmonds? Aŭ ĉu eble “found” signifas “muldi" aŭ “fondi”? “Translation”, tion scias ĉiu fizikisto, estas simple “rektlinia movo”.

Kalle intervjuas Zikon

Kalle Kniivilä intervjuas kaj filmas Zikon van Dijk. Vjaĉeslav Slavik Ivanov observas. (Komparu la foton faritan de Slavik: www.ipernity.com.invalid/doc/29737/2559353 . Ĉu iu faris foton pri mi fotanta la triopon, ktp.?)

UK de UEA, 2

Fine de la kongreso ni jam partoprenis en la “93a Universala Kongreso de Esperanto” de “Universal Esperanto Association”.

Ĉu vi?

Alklaku por aldoni priskribon
61 eroj entute