UK Roterdamo 2008

Inter viaj albumoj

Iloj


UK de UEA, 1

Komence, ni estis en “The 93rd World Esperanto Congress” de “Universal Esperanto Association”,

Ekkoni kaj rekoni

Alklaku por aldoni priskribon

Movada Foiro

Samtempe kun la interkona vespero okazas la Movada Foiro. Tiina Oittinen kaj Päivi Saarinen deĵoras ĉe la tablo de Esperanto-Asocio de Finnlando.

Libroservo

Alklaku por aldoni priskribon

Libroservo

La libroservo havis bonan stokon da vendataĵoj, eble pro la oportune mallonga distanco al la konstanta libroservo en la CO.

Nieuwe Binnenweg 176

Alklaku por aldoni priskribon

Nieuwe Binnenweg 176

Alklaku por aldoni priskribon

Urĝa tempo, afabla akcepto

Dankon por la akcepto kaj gvidado en la Centra Oficejo, en tiom urĝa semajno.

Esperante kaj nederlande

Sur labortablo en la Centra Oficejo de UEA.
61 eroj entute