UK Bjalistoko 2009

Inter viaj albumoj  >  Provejo

Iloj


Surmure

Bildojn pri ĉi tiu dom-muro mi vidis multajn, ankaŭ ĉi tie en Ipernity, sed plej ofte ili nur detale montras pentraĵojn. Nu jes, fakte indas montri la pentraĵojn, ĉar ili estas ĝuinda kreaĵo, sed jen la tuta muro. (ul. Ludwika Zamenhofa 26, Białystok)

El la Naŭa de Beethoven

Unu el la memorindaj travivaĵoj dum la Bjalistoka Universala Kongreso estis la esperantlingva <a href="http://www.filharmonia.bialystok.pl/afisze/kongres-program.pdf" target="_blank" rel="nofollow">Verda Koncerto</a> sub la libera ĉielo. La Orkestro kaj Koruso de la Podlaĥia Operejo kaj Filharmonio prezentis unue sep kantojn komponitajn al poemoj de William Auld kaj poste la finalon de la 9-a simfonio de Beethoven. Rave! – Jen peceto el la simfonia parto. La registraĵo estas malbonkvalita, sed mi rekomendas al vi imagi urbanojn kaj kongresanojn ĝui la muzikon en mallumo de varma somera vespero sur la placo Kościuszko.

Ĉi-pece aŭdiĝas jenaj vortoj:

"Se la granda ĵet' bontrafis
kaj amikon gajnis vi,
se virina am' vin ravis:
Vin enmiksu kun ĝojkri'!
Jes, se eĉ nur unu koro
estas via en la mond'!
Kaj se ne -- do vin kun ploro
ŝtelu for el nia mond'."

<i>Schiller, traduko de Kalocsay</i>
.
20 eroj entute