Iloj


Kongresaj gravuloj, 1

Dum la 14-a UK aperis Esperantaj artikoloj en la taggazeto Uusi Suomi. Karikaturojn pri kongresaj gravuloj desegnis Tauno Miesmaa, artisto, kiu en la fruaj jaroj de sia kariero estis konata kiel karikaturisto. Poste li multe okupis sin pentrante portretojn, ekzemple pri du ŝtatprezidantoj de Finnlando. J. R. G. Isbrücker, Honoratus Bonnevie, Kálmán Kalocsay, Stanislaw Essigman, Heinrich Arnhold, Ŝigeo Narita, Paul Nylén

Kongresaj gravuloj, 2

Karl von Frenckell, Gabriel Chavet, Vilho Setälä kaj Albin Sandström.

Kongresanoj ekskursas

Ĉi tiu foto estas verŝajne farita dum iu kongresa ekskurso. (Essigman, Klara Zamenhof, Legrand.)

Antaŭ la kongresejo

<i>Vilho Setälä</i>, sekretario de la kongreso (meze en la bildo), parolas kun fraŭlino Cense ĉe la pordo de la kongresejo.

En la Kongresa Libro kaj aliaj dokumentoj la kongresejo estas nomata la <i>Etata Domo</i>. En tio la vorto "etato" signifis la sociajn grupojn, kiujn reprezentis deputitoj en la malnovmoda kvarĉambra (kvar-etata) parlamento. En ĉi tiu domo antaŭe kunsidis reprezentantoj de la ne-nobelaj etatoj. La nobelaro havis sian propran palacon. (En PIV la vorto "etato" havas alian signifon. Laŭ la nuna PIVa vortuzo la kongresejo estus "Domo de la Statoj" – Finne <i>Säätytalo</i>, Svede <i>Ständerhuset</i>.)

Estus interese scii la nomon de la viro maldekstre. Mi supozas, ke estas Finno, kiu portas en sia mano ĉapon de studento de la Teknika Universitato (vidu <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Teekkarilakki" target="_blank" rel="nofollow">bildojn en la Finna Vikipedio.</a> )
.

Akcepto en haveno

En 1922 oni ne flugis de Mez-Eŭropo al Finnlando, sed alvenis per ŝipo. Almenaŭ teorie eblis ankaŭ veni tervoje, tra Rusujo, sed mi ne scias ĉu tio estis praktike ebla. (Sovetunio ankoraŭ ne ekzistis en la tempo de la 14-a UK. Ĝi estis naskita poste en la sama jaro.) (Edmond Privat, Ŝigeo Narita, Albin Sandström)

Klara Zamenhof

Sinjorino Klara Zamenhof partoprenis ĉiujn Universalajn Kongresojn ankaŭ post la morto de sia edzo.

Kongresestroj

Isbrücker, Setälä, Sandström, Warden, Privat, Arnhold, Chavet, Frenckell.

Ekspozicio

Esperanta Ekspozicio en Helsinki en la kongresa jaro 1922.