Pasio skulpti

Inter viaj albumoj

Iloj


Alten!

Pli rapide, alte kaj forte.

Inter floroj ni dancas

La Parko de Statuoj estas ankaŭ florplena hejma ĝardeno.

Ĉu du ekstraj statuoj?

Ĉu irantaj statuoj, ĉu nur eventuala temo por nova skulptaĵo?.

IMG 1125

Alklaku por aldoni priskribon

Landlimo proksimas

Alklaku por aldoni priskribon

Ankoraŭ bonveniga

La eniro al la Parko de Statuoj aspektas kiel antaŭe, sed la ĝardeno jam ne tre bonfartas.

Gesinjoroj Vanto

La statuoj de Veijo Rönkkönen ne havas nomojn. Ĉi tiun paron mi private nomis Gesinjoroj Vanto. La mansaketo de la sinjorino plenas je galanterio, moneroj kaj bagatelaĵoj. La sinjoro konsistas el nur ĉapelo, koltuko kaj granda surtuto, sed tute mankas korpo.

Kiaj juveloj ŝin ornamas!

Naturo ornamis la hararon de Sinjorino Vanto per du elegantaj broĉoj: du funebro-manteloj (Nymphalis antiopa) samtempe eksidis sur ŝia kapo. Eble por funebri pri la forpaso de la skulptinto.

Funebre

Funebromantelo (Nymphalis antiopa) sidas sur statuo skulptita de artisto forpasinta antaŭ ne longe.
59 eroj entute