Iloj


Vortaro finna-esperanta

Werner Anttila: Suomi-Esperanto Sanakirja. Eldona Akcia Societo de G. W. Edlund, Helsinki 1911. Mi fotis ĝin por montri la diferencojn kompare kun la ekzemplero de Pietari Virtanen. Ambaŭ verkoj estas tole binditaj.

Perfekta vortaro

Vilho Setälä: <i>Täydellinen suomi-esperanto sanakirja. Plena vortaro finna-esperanta</i>. Eldonis Otava, Helsinki. 1923. 832 paĝoj en formato 7.5 x 17 cm, 3 cm dika. Broŝurita ekzemplero.

La verko ekzistas ankaŭ en tola bindo, sed tia estis pli multekosta kaj mono ne abundis en mia poŝo, kiam mi aĉetis ĝin. Nun mi jam posedas ĝin ankaŭ binditan. La formato de la libro estas malofta, kaj ĝi ial ŝajnas al mi karakteriza al Vilho Setälä, eble lia propra elpensaĵo. Lia vortaro esperanta-finna havas similajn dimensiojn.

La vorto “täydellinen” en la finna nomo impresas strange, ĉar ĝia kerna signifo estas, eĉ emfaze, “perfekta, kompleta, senmanka”. Mi ne scias pri alia finna vortaro, kies nomo enhavus la vorton, kiu ĉi tie ŝajnas nur mistrafa imitaĵo de la esperanta “plena”. – (Verŝajne io teda okazadis, kiam mi zorge desegnis la misteran bildon supre sur la kovrilo.)
.

Ĉina Plena Gramatiko (1)

La Plena Gramatiko de Esperanto, dua eldono, Komerca Presejo, Ŝanhajo. Broŝurita, 190 paĝoj, 13 x 19 cm. Eldonjaro ne indikita en esperanta teksto, sed eble en la kadra teksto sur la lasta paĝo; v. ĉi-apudan foton. Mi trovis rete nur unu mencion pri la verko (sur paĝo de Ĉina Radio Internacia). Laŭ tio, la gramatikon verkis Sun Guozhang. La verko estas ĉinlingva, kaj ĝi uzas la landnomon “Ĥinujo”.

Ĉina Plena Gramatiko (2)

Ĉu iu povas helpi pri deĉifrado? Ĉu estas indikita eldonjaro kaj aliaj detaloj? Mi mem tre hezite konjektas, ke ĉe la dekstra rando estas jaro kaj monato laŭ ĉina respublika kalendaro.

IMG 0003

Titolpaĝo.

Lernolibro mallibera?

Lernolibro de Esperanto el la Biblioteko de la Gubernia Malliberejo en Turku, Finnlando. La notoj diras, ke la libro estis inspektita unuafoje en februaro 1926, kaj laste en 1943. (Fotis Sirkka Mattlin) Legu ankaŭ blogaĵon pri la libro. Bildo pri alia ekzemplero de la sama eldono troviĝas ĉi tie.

Ŝavaĵo

La irlanda verkisto George Bernard Shaw testamentis monon por krei pli bonan skribon por la angla lingvo. Post lia morto, la komisiitoj aranĝis konkurson pri reformita skribo kaj fine publikigis unu teatraĵon de Shaw en du-skriba eldono. Ĉi tio estas la komenco de la verko: maldekstre la teksto presita Ŝav-alfabete, dekstre en la tradicia angla ortografio. La linioj de la novstila skribo estas okulfrape pli mallongaj ol tiuj de la normala teksto. – (G. B. Shaw, Androcles and the Lion, Penguin Books, 1962)

Vödasbuk 1

Vortaro germana-volapuka-germana de J. M. Schleyer, la aŭtoro (datuvel) de la furora mondlingvo. Kiam aperis ĉi tiu kvara eldono, Esperanto estis unujara bebo.. La vinjeto maldekstre kadras la devizon, kiu ofte aperas en volapukaj presaĵoj ĝuste tiel, mallongigite: M. b. p. b. Dorsflanke de la titolpaĝo oni povas legi la sloganon plenvorte en tri lingvoj, volapuke, gemane kaj latine: Menadè bal pükì bal! Einer Menschheit eine Sprache! Unam uni generi humano linguam!, ‘Por unu homaro unu lingvon!’ La Unu…

Vödasbuk 2 - reformeme

Johann Martin Schleyer tenis volapukon en feraj katenoj: nur li rajtis enkonduki novajn vortojn, nur li rajtis eldoni germanajn vortarojn kaj lernolibrojn. Li okupiĝis ankaŭ pri reformado de la germana ortografio. Tio nur iom videblas en la vortaro mem, sed diversgrade en la antaŭparoloj. En la bildo estas parto de liaj notoj por la tria eldono. Mi devis iom halti kaj repensi antaŭ ol mi certiĝis, ke tio fakte estas germana teksto. [Johann Martin Schleyer, Groſses Wörterbuch der Universalsprache volapük.…
20 eroj entute