La plej granda el ligno

Inter viaj albumoj

Iloj


Hejtilo

La hejtfornojn de la preĝejo oni ne plu uzas. Estas malpermestie, pro tro granda risko de incendio. Ĉar bona hejtado ne eblas, kaj ĉiuokaze estus tre multekoste vintre varmigi la grandan spacon, oni konstruis en la jaro 1953, ĉe flanko de la malnova preĝejo, apartan, varmigeblan vintran preĝejon. La skribo sur la luko de la forno montras, ke ĝi estas fornotipo numero 3 de la Metalfabriko de Fratoj Friis en Kokkola. En interreto, sur paĝoj de la Nacia Biblioteko (vidu ĉi tie) troviĝas katalogo de Fratoj Fr…

Ke oni ne bezonu ĝin!

”Rompu la vitron, premu ĉi tie.“ Seka ligno brulemas.

Vintre oni hejtu

En 1953 oni konstruis, tuŝe al la granda preĝejo, flankdomon, t.n. vintran preĝejon, kiu estas varmigebla. La arkitekto zorgis meti samstilajn fenestrojn en la nova parto. La aldonita konstruaĵo, el ruĝaj brikoj, bone kaŝiĝas malantaŭ la ligna domego. Jam en 1932, samloke, oni konstruis samcelan preĝoĉambron pligrandigante la sakristion.

Kampanilo

La sonorila turo, iom aparte de la preĝejo, bone videblas al la vilaĝo. La muro de ĝia teretaĝo, la fundamento de la turo, estas masonita, ne ligna.

Tur-bazo

La teretaĝo de la sonorila turo, masonita el brikoj kaj ŝtonblokoj, estas ankaŭ la fundamento de la ligna turo. La malsuprojn de la traboj oni gudris, ĉar ili tuŝas la morteron kaj la malvarmajn ŝtonojn kaj tiel eblas malsekiĝo kaj putro. Ŝovita en la angulon estas ŝildo, kun parte videbla teksto, verŝajne “Feliĉa estas la popolo, kiu konas trumpetadon...” Sur la muro estas tabulo kun (krajona?) teksto “Mi scias ke mia Liberigonto vivas.”

Averto

“AVERTO! La preĝejaj sonoriloj povas eksoni kiam ajn.” Ĉi tiun skribaĵon inter ŝtupoj ne eblis pretervidi dum la supreniro.

Konstato

Tänäpäivänä minä, “Hodiaŭ mi”, diras la teksto ĉe unu fino de malnova ĉerkoportilo, demetita en angulon.

La antaŭdiro

Ĉe la alia fino de la ĉerko la ĉeestintoj de iama funebra ceremonio povis legi: Huomenna sinä, “Morgaŭ vi”. Eble la teksto estus tro ŝoka por nuntempulo, kaj la ĉerkoportilo estis flankenmetita. Nun, por ĝin vidi, oni bezonas supreniri tra kruta ŝtuparo en la sonorila turo.

Traboj de la turo

La balustradoj ŝajnas multe pli novaj ol la origina trabaro, evidente instalitaj por sekureco de okazaj vizitantoj. La malnovan kandelabron oni apenaŭ plu uzas ĉi tie kun vive flamaj kandeloj. Videblas ankaŭ elektronika fajrodetektilo kaj tuboj de aŭtomata estinga ŝprucigilo, fiksitaj en la malnovaj konstruelementoj.
25 eroj entute