La Esperanto-urbo

Inter viaj albumoj

Iloj


Bonvenon!

Kelkaj partoprenantoj de la kulturturisma semajno en Herzberg (11–26 julio 2008) tuj komence volis fotiĝi ĉe bonveniga tabulo de la urbo. – Jen grava problemo por pridiskuti en retaj babilejoj: Ĉu frakturaj literoj estas permesita skribmaniero por Esperanto? Ĉu la Akademio opiniu ion pri la afero? (La teksto: “Willkommen in Herzberg am Harz / Esperanto-Stadt / Bonvenon”)

Informa ŝildo

Pluraj stratmontriloj en Herzberg havas aldonitajn informojn pri historio de la koncerna nomo. – Ĉe Grubenhagenstraße troviĝas ankaŭ la Esperanto-Centro.

Kolektiĝo ĉe ICH

Alklaku por aldoni priskribon

Ĉe Juessee

Otto Kern gvidas nin kompetente en la urbo, nun ĉe la urbomeza lago Juessee, naskita antaŭ jarmiloj per rompo de karsta kaverno.

Juessee

Herzberg situas ĉe la suda flanko de Harz-montaro.

Zorge riparata

Ĉe la ĉefstrato ni vidis ankaŭ la domon de du geesperantistoj, kiuj ekloĝos en Herzberg, kiam la riparado estos finita.

En pluvo

Malantaŭe estas la “Domo de la renkontiĝo”, oportuna kunsidejo por urbanoj, ankaŭ por la esperantistoj.

Urbaj informoj

Informotabuloj de la Esperanto-urbo.

Tradicia konstrutekniko

En ĉi tiu muro oni klare vidas lignan skeleton de trabfaka domo. La interspacojn de la lignaj traboj, la fakojn, oni ŝtopas per argilo (eble kun aldonita pajlo por izoli varmon), brikoj aŭ alia materialo. Ĉi tiu muro ŝajnis nova (sur malnova fundamento) kaj la ŝtopaĵo aspektis betona aŭ eble nur la surfaco estis stukita per beton-simila mortero. La trabfaka konstrumaniero, kun ekstere videbla ligna skeleto, karakterizas malnovajn urbocentrojn, ankaŭ tiun de Herzberg. – Mi scias pri neniu trabfaka domo en Fi…
82 eroj entute