K&M festas Somermezon

Inter viaj albumoj

Iloj


La ĉefroluloj jam proksimas

Ĉe la bordaj, jam bruligitaj ŝtiparetoj la publiko senpacience atendis. Finfine aperas la longa remboato, kun la novgeedzoj ĉe la antaŭo (enmara roko kaŝas parton de la boato). La remistoj komencas manovri cele al la loko de la ĉefa fajro.

Ĉu jam pretas alumetoj?

La remiloj estas levitaj (meze en la bildo) kaj la boato kviete flosas al la fajrigota lignostako.

Sukceso!

K kaj M sukcese ekbruligis la ŝtiparon ornamitan per freŝaj branĉoj. Unue videblis nur densa fumo, sed rapide kreskis la flamaro. La remistoj jam retiris la boaton de la fajrego kaj tenas ĝin je sufiĉa distanco. – Ni ĉiuj estis iom maltrankvilaj pri la novedzino, kiu valsis kun nudaj ŝultroj super la blanka robo, en la malvarmeta, foje eĉ pluveta vespero. Je nia malstreĉiĝo, ni konstatis ke ŝi jam havis varmigan, blankan ŝalon.

Feliĉon!

Mi deziras feliĉon al K & M, kies festo koincidis kun granda festotago de ĉiuj Finnlandanoj.
22 eroj entute