K&M festas Somermezon

Inter viaj albumoj

Iloj


Al la insulo

Mallarĝa 200-metra ponto kondukas nin al la insulo Seurasaari. La unua konstruaĵo estas nun kafejo, sed iam en ĝi loĝis la insula arbargardisto. La stilon de la domo, kun larĝa supra etaĝo, inspiris Norvega arkitekturo.

Bonveniga fajro

La alvenantojn jam sur la ponto salutas unu el la pluraj somermezaj festfajroj. La ŝtipojn aranĝis kaj ĵus ekbruligis arbaristo, kiu lerte staras sur flosanta trunko.

Violejo

Violoj abundas sur roka herbejo.

M & K

Estas la tago de M kaj K, kiuj hodiaŭ geedziĝas sur la insulo. Ĉar la fianĉo K estas origine eksterlandano kaj ankaŭ la fianĉino multe laboris ekster Finnlando, partoprenas ankaŭ foraj gastoj. Eble unu el tiuj jen faras al si memoraĵon pri la evento.

Dancanta rondo

Rondodanco ĉirkaŭ somermeza festostango ornamita per floroj.

Antaŭen al la festejo

Langa homvico marŝas suden, ĉu al la Kampo de Festoj, ĉu nur por promeni muzee aŭ arbare. En la mezo videblas sonorila turo de la preĝejo translokita de Karuna al Seurasaari.

Provincaj brulontaĵoj

El diversaj landopartoj venis lokaj specialaĵoj, kiujn oni bruligos, unun post alia, dum oni atendas la fajron de la ĉefa ŝtiparo.

Ĉu troa singardo?

Estis du fajrobrigadaj aŭtoj sur la insulo. Oni volas fari la festfajrojn ĉi tie en ĉiu jaro, ankaŭ kiam regas seka vetero, kaj tial ĉeestas profesiaj estingistoj. Ĉi-foje la ĉielo regalas nin per intermitaj pluvetoj kaj la profesiuloj povos ripozi.

“Nili”

Manlaboristoj aranĝis vendobudojn kaj ankaŭ metiejojn (ekz. forĝejon) ĉe la ĉefa promenejo, Malantaŭ la budo de la galanteriisto videblas surkolona tenejo, kiun niaj prapatroj uzis precipe en Norda Finnlando por konservi manĝeblaĵojn neatingeblaj al bestoj. La Finna nomo de tia kolontenejo estas nili. La vorton plu konas nur amantoj de krucvortenigmoj - en aliaj kuntekstoj ĝi jam ne aperas.
22 eroj entute