Hirundoj, sablo kaj ŝvitbanejo

Inter viaj albumoj

Iloj


Ĉu regno de homoj, ĉu de hirundoj?

Bordohirundoj (Riparia riparia), kiuj en la naturo trovas nestejon por si ĉe krutaĵoj, ofte bordaj, kiuj estas sufiĉe malfirmaj por kavigi. Ĉi tio ne estas natura krutejo, sed rando de sabloprenejo. Homo bezonas materialon por vojoj kaj konstruaĵoj, sed ankaŭ hirundoj trovis tie eblon konstrui hejmon. Ili fosis truojn, pli ol duonmetron longajn, en la sablo ĉe la supro de la krutejo. Fine de la tuneletoj la birdoj remburis neston por sia idaro.

En la truoj sin kaŝas hirundidoj?

Jen pli proksima vido al la buŝoj de la nesto-tuneloj. La 30-an de julio ankoraŭ ĉirkaŭflugis hirundoj, kvankam mi ne sukcesis kapti videblan spuron de la rapidegaj birdoj en iu el miaj fotoj. Se la flugantoj ne estis okaza svarmo de aliaj hirundoj (mi rigardis de iom malproksime), plu estis idoj en la nestoj.

Venas la kruela mastro

Aŭdeblas bruo de alvenanta kamiono kaj baldaŭ muĝe startas ankaŭ ŝoveltraktoro. Tiu sin puŝas sub la sablokrutaĵon, ĝia ŝovelilo mordege glutas kubmetrojn da sablo, kaj per rapida manovro la ŝoforo ŝutas la amason en la ŝarĝujon de la kamiono. Mi vidas sabloblokojn fali de sur la supro, kie ankoraŭ videblas truoj de hirundoj, eble jam duone ruinaj. Se la laboro daŭros, la maldekstra flanko ankoraŭ eltenas kelkajn tagojn ĝis la disfalo de la nestoj.

Ne plu muelejo

Iam ĉi tiu akvofluo movis muelŝtonojn, kaj terkulturistoj ĉevale alportis sakojn da greno kaj hejmen portis freŝan farunon. La muelejo jam estas malkonstruita kaj restas nur eta digo ĉe la elfluejo de la lageto Niskalampi en Oronmylly, Parikkala, Finnlando. Trans la pluvgute ornamita surfaco de la lago videblas ruĝa muro de ŝvitbanejo, kie mi poste trovis alispecan hirundon.

Domhirundo

Sur trabo portanta la tegmenton de la ŝvitbaneja verando, sidas sola domhirundo (Hirundo rustica). Ĝin ŝajnas ne ĝeni la kapoj de preterpasantaj homoj, je duonmetra distanco. Ĉu ĝi ion gardas?

Jen la idoj

Jes, iom kaŝite, malantaŭ ŝirmanta tabuleto estas la nesto kaj la hirundidoj. Ili ŝajnas uzi la eksteron de la nesto kiel necesejon. – La blankan tabulon, kiu videblas malantaŭ la nesto, evidente metis bonvolaj homoj, kiuj deziris ke la homoj en la saŭno ne tro ĝenu la birdofamilion.

Ankoraŭ iomete kresku

Ne plu longan tempon ili bezonas por mem flugi kaj komenci enaere kolekti sian frandaĵon, insektojn.

Ne timu!

Mi alproksimigas la fotilon, eĉ kun fulmilo, dum unu el la gepatroj sidas je unumetra distanco. Ĝi ŝajnas tute trankvile observi la trudulon, kiu senhonte faras ĉi tiun foton pri ĝia kara ido.

Ĉu jam malvastas la nesto?

La nesto ŝajnas esti konstruita el argilo kaj pingloj de pino. Mi esperas, ke troviĝas pli mola materialo sub la gehirundidoj.
12 eroj entute