EAF AT 2016, Taivalkoski

Inter viaj albumoj

Iloj


Nova arbo kun nomo (2)

Anna ja Dmitrij elektis arbon por sia lando.

Proksimiĝas la fino

Kaforegalo en la salono de la bieno Halkola

En la salono de Halkola

En la hejmo de Aini Vääräniemi (dekstre), nia ĉefaktivulo en Taivalkoski.

En la salono de Halkola

Alklaku por aldoni priskribon

Kaforegalo en la salono de la bieno Halkola

Antaŭ la forveturo el Taivalkoski ni ricevis kafon kaj bongustajn bakaĵojn en la hejmo de Aini Vääräniemi.

Ĉu algo, ĉu likeno?

Brune ruĝa algo (ĉu tamen likeno?) estis ofte videbla sur ŝtonoj en Taivalkoski kaj aliaj lokoj de Norda Botnio..

Ĝis revido

Ĝis revido, arbaroj de Taivalkoski!

Formigrantoj

Kantocignoj vojaĝis suden kun ni. Ankaŭ ili bezonis nutri sin de tempo al tempo, kaj por tio taŭgas la kampo kun verda herbo.
62 eroj entute