EAF AT 2016, Taivalkoski

Inter viaj albumoj

Iloj


Butikisto rakontas

Mikko Jalava, butikisto de la 5-a generacio, rakontas pri la 133-jara historio de la vilaĝa ĉiovendejo. Osmo Buller interpretas por la eksterlandaj gastoj.

Jalavan kauppa, vilaĝa butiko

La komercisto mem en la korto de sia butiko.

Junaj fabelistoj

La Päätalo-centro en Taivalkoski iam aranĝis konkursojn pri fabelverkado en Esperanto. Jen specimenoj el 2003: konkursaĵoj de Germana, Finna kaj Itala infanoj.

Vespermanĝo en Saija

Lokaj specilaĵoj: la ĉefplado estis fiŝaĵo el koregonoj de proksima lago kun saŭco el funelaj kantareloj de la arbaro.

Tirhundoj

En la bieno Saija laboras ankaŭ 153 sledhundoj, kiuj somere havas malmulton por fari, sed vintre tiras sledojn de gastoj, plejparte eksterlandaj.

Iam estis preĝejo ĉi tie

En Jokijärvi staris la unua preĝejo de Taivalkoski. Ĝi estis malkonstruita, flosigita al la nuna centra vilaĝo, kaj tie restarigita. La restarigitan preĝejon poste trafis fulmo, kaj ĝi forbrulis.

Paroĥestro de antaŭ 150 jaroj

Juho Barkman, la unua paroĥestro de Taivalkoski (jen tamen anstataŭis lin aktoro Kari Udd) rakontis pri eklezia vivo en la praarbara vilaĝo antaŭ 150 jaro, kiam ĉi tie staris la unua preĝejo de la komunumo.

Aŭskultantoj

Decas atente aŭskulti, kiam parolas pastro.

Barbolikeno

Likeno sur arbobranĉoj atestas pri pura aero.
62 eroj entute