Iloj


Printempo de brostraktoro

Unu certa signo pri printempo en niaj urboj estas la balaado de stratoj post vintro. Jen la straton purigas sablokolekta traktoro kun brosegoj. Antaŭ ĝi ĵus iris cisterna kamiono, kiu malsekigis la straton, sed eĉ tio ne kapablas evitigi disflugadon de polvo. Dum vintro, oni plurfoje ŝutas sablon sur stratojn, eble ankaŭ salon, kaj aŭtoj pli diserigas ĉion. Rezultas polvonuboj disĵetataj de balaaj maŝinoj.

Insigno de Alta Rango

Bonhumora “blazono” de la Ĉefedelegito de UEA en Finnlando. Donaco de nekonata malliberulo al ĈD Joel Vilkki en la 1960-aj jaroj. – 205x297 mm. La kok-figuro ŝajnas al mi konata, sed mi ne memoras kie mi vidis similan. Ĉu vi scias? (VIdu ankaŭ la rilatan blogaĵon).

Printempo de rozo

Fruprintempe, antaŭ ol aperas la unuaj folioj, oni vidas sur rozujoj nur restojn de formanĝitaj fruktoj. Vintre Ilin utiligas birdoj, sed mi vidis ankaŭ muson grimpi sur dornaj rozotigoj. Devas esti heroaj musoj, precipe kiam temas pri krispa rozo (Rosa rugosa, kiel ĉi tie), kiun dense kovras akregaj dornetoj.

Medalo pri Vilho Setälä, fronte

Esperanto-Asocio de Finnlando eldonis en la jaro 1979 bronzan medalon pri sia honora prezidanto, doktoro Vilho Setälä. La medalon formis skulptisto Heikki Varja (1918–1986). La devizo “kaj lukti fidele por lumo” estas cito el la poemo “Kio pli bela” de Eino Leino. La poemon esperantigis Setälä kaj publikigis Malgranda Revuo en 1946. – La medalo estas solida bronzaĵo kaj pezas 240 gramojn.

Medalo pri Vilho Setälä, dorse

La dorsa flanko de la medalo, kun la terglobo, ondoj de tutmonda komunikado kaj la vortoj esperantaj kaj finnaj “internacia lingvo”.

Solidaĵo

Skulptoarta medalo honore al d-ro Vilho Setälä. La devizo “kaj lukti fidele por lumo” estas cito el la poemo “Kio pli bela” de Eino Leino. La poemon esperantigis Setälä kaj publikigis Malgranda Revuo en 1946. Bronza medalo, diametro 70 mm, pezo 250 gramoj. Formis H. Varja. Eldonis Esperanto-Asocio de Finnlando, 1979.

Tulipo ‘Esperanto’

Verdstela tulipo (Tulipa, grupo ‘Viridiflora’, kulturvario ‘Esperanto’). (Vidu mian blogon de la 31-a de majo 2009)

Kruco por Vojaĝantoj

Lige kun la monaĥejo funkcias ankaŭ la Popola Instituto Valamo, kiu proponas diverstemajn kursojn dum la tuta jaro. Jam la dekan fojon okazis tie somera Esperanto-kurso. Kiam mi vizitis la monaĥejon, parto de la kursanoj ekskursis al t.n. Kruco de Vojaĝantoj, kiu bone videblas al la boatoj kaj ŝipoj preterveturantaj surlage. La kruco anoncas, ke proksimiĝas monaĥejo. – La kurson gvidis du lingvoinstruistoj, el kiuj Atilio Orellana Rojas staras en la foto, kun ĉapo en mano. Tiina Oittinen (sub la kruco) esti…

Kompetenta gvidanto

Ĵaŭdon la 25-an de junio mi vizitis la ortodoksan monaĥejon Valamo en Heinävesi (vidu la lokon sur mapo). Estas somero, bela vetero kaj alvenadas ankaŭ turistoj. Sur la korto mi vidas grupon, kiu ĉirkaŭas altan viron barbohavan (meze en la foto), evidente gvidiston de la monaĥejo. Tiu laŭte klarigas ion al la grupanoj. Mi tuj rekonas la voĉon: estas Jukka Laaksonen, Tampere-ano, kiu iam estis prezidanto de Esperanto-Asocio de Finnlando. Evidente eblus mendi ĉiĉeronadon ankaŭ en la internacia lingvo! Nun mi…