Iloj


Geranio sanga

Sola abelo (eble tamen burdo?) ankoraŭ serĉas nektaron en floroj de geranio (Geranium sanguineum) plejparte jam velkintaj.

Verda stelo

Hanovro, Germanujo, en julio 2008.

Forno

Ĉi tie ni kafumis hieraŭ, post freŝiga promenado en bona vetero. La domo, nun kafejo-restoracio, estis konstruita en 1737 por bienulo en la vilaĝo Bemböle en Espoo. Ĝi estis siaepoke tipa biena ĉefdomo, kun tri ĉambroj. Post jarcentoj ĝi servis kelkan tempon ankaŭ kiel loĝejo de terkultura helpisto, ŝuista laborejo, lernejo kaj, dum la dua mondmilito, kiel provizora akuŝejo. – Apud la malnova forno, dekstre, okulfrape kontrastas moderna, plasta seĝo por infaneto. Maldekstre, surplanke, estas ŝpinrado. Se on…

Rubo forveturas

Rubotransporta kamiono, kun instalaĵo por svinge-renverse malplenigi kolektujon, vizitas nin ĉiun vendredon. La griza rubaĵujo servas kvar familiojn kaj estas iom tro granda por tiu grupo. La verda kesto, surtere apud la pordo, enhavas ŝtonrompaĵon aŭ sablon, kiun ni vintre disŝutas sur la korton, kiam ĝi iĝas glacie glitiga.

Caro

Hänen Majesteettinsa Keisarin ja Suuriruhtinaan NIKOLAI Toisen Armollinen Vakuutus Suomen Suuriruhtinaanmaan kaikille asukkaille. Annettu Livadiassa 6 p:nä Marraskuuta (25 p:nä Lokakuuta) 1894. ----- Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Te’emme tiettäväksi: Sittenkuin Me, Jumalan sallimuksesta, olemme perinnöksi haltuumme saaneet Suomen Suuriruhtinaskunnan, olemme Me tämän kautta tahtoneet lisäksi vakuuttaa ja vahvista…

Caro

Hänen Majesteettinsa Keisarin ja Suuriruhtinaan ALEKSANDER Kolmannen Armollinen Vakuutus Suomen Suuriruhtinanmaan kaikille asukkaille. Annettu Pietarissa, 14 (2) p:nä Maaliskuuta 1881. ME ALEKSANDER Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Sittenkuin ME, Jumalan sallimuksesta, olemme perinnöksi saaneet Suomen Suuriruhtinaskunnan, olemme ME tämän kautta tahtoneet vakuuttaa ja vahvistaa Maan Uskonnon ja Perustuslait,…

Caro

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Vakuutus Yhteisille Somenmaan Asujamille Annettu S:t Pietarpurissa [[19 p. Helmikuussa/3 p. Maaliskuussa]] 1855. ME ALEXANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias yli kaiken Venäjänmaan, Suomen Isoruhtinas, etc. etc. etc. Teemme tiettäväksi: Sittenkuin ME, Jumalan Edeskatsomuksen säännöstä, olemme tulleet perintö-istuntoon Suomen Isoruhtinanmaassa, olemma ME tämän kautta tahtoneet vähvistaa Maakunnan Uskon-opin ja Perustuslait, niinmyös ne Privilegiumit…

Caro

Kejsarillisen Majestetin Armollinen Vakuutus yhteisille Suomenmaan Asujamille Annettu St. Pietarborissa s. 12 (24) p. Joulukuussa 1825 ----- ME NICOLAI Ensimmäinen, Jumalan Armosta Kejsari ja Itsevaldias koko Venäjänmaan ylitse, Suuri-Ruhtinas Suomesa etc. etc. etc. Teemme tettäväxi: Että sitten kuin ME Jumalan Edeskatsomuxen säännöstä olemma tulleet perindö-istundoon Suomen Suomen Suuren-Ruhtinanmaasta, olemma ME tämän kautta tahtoneet vahvista Maakunnan Uskon-opin ja Perustuslait, niin myös ne Privil…

Caro

ME ALEXANDER I. Jumalan Armosta Kejsari ja Itsevaldias yli koko Ryssänmaan etc. etc. etc. Suuri Ruhtinas Suomen maasa etc. etc. Teemme tiettäväxi: Että sitte kuin ME Sen Korkeimman edeskatsomisesta olemma ottaneet Suuren Ruhtinan maan Suomen hallituxemme ala, olemma ME tämän kautta tahtoneet vahvistaa ja kiinittää Maasa olevan Christillisen Opin ja perustuslait niin myös niitä vapauxia ja oikeuxia, kuin kukin Sääty nimitetysä Suuresa Ruhtinan maasa erinomattain, ja kaikki sen Asuvaiset yhteisesti, n…