Ĉi tiu paĝo en Esperanto,


Artikkeleita esperanton opetuksesta Suomen kouluissa,

Esperanta Finnlando -lehden vuosikerrat 1967, 1968

Keisarillisen Suomen Senaatin päätös (20.5.1904) esperantoseuran perustamisesta Jyväskylään (pdf)

Bibliophilos-lehden numero 2/1959. Hellevi Aimola, Suomen esperantokirjallisuuden luettelo (pdf)

14. kansainvälinen esperantokongressi, Helsinki 1922. Esperanta Finnlando lehden numerosta 8-9/1922 ym.

Vähän muutakin aineistoa