?i tie vi trovas la enhavon de kelkaj malnovaj numeroj de Esperanta Finnlando, organo de la landa Esperanto-movado. Estas numeroj el la jaroj 1967-1968, kiam mi estis ano de la redakta grupo.

Mi prezentas la tekstojn kiel historiajn dokumentojn pri malgranda E-movado en unu malgranda norda lando. Spicis la movadon tiam ekzemple la brua participa milito, en kiu aktivis anka? la ?efredaktoro de la gazeteto (vidu ekz. numerojn 6 kaj 8-9). Kiel kurioza?on (en numero 5 de 1967) vi povas legi e? pri vizito al klarvidanto por demandi pri estonteco de Esperanto.

La tekstoj aperas ?i tie sen?an?e, kiel ili estis en la presita gazeto. E? evidentaj preseraroj ne estas korektitaj, kaj dum la enkomputiligo povis ekesti novaj eraroj. La grafikan aspekton de la presitaj pa?oj (kadroj, litertipoj, enpa?igo) mi ne povis reprodukti.

Harri Laine
harri punkto laine ?e iki punkto fi


Esperanta Finnlando 1967 numero 1

Esperanta Finnlando 1967 numero 2

Esperanta Finnlando 1967 numero 3

Esperanta Finnlando 1967 numero 4

Esperanta Finnlando 1967 numero 5

Esperanta Finnlando 1967 numero 6

Esperanta Finnlando 1967 numero 7

Esperanta Finnlando 1967 numero 8-9

Esperanta Finnlando 1968 numero 1

Esperanta Finnlando 1968 numero 2 (parto)

Esperanta Finnlando 1968 numero 3 (parto)

Esperanta Finnlando 1968 numero 4 (parto)
Inkluzivas ankaŭ numeron 1-6 de 1918, la unuan numeron de la gazeto.

Esperanta Finnlando 1968 numero 5 (parto)

Esperanta Finnlando 1968 numero 6 (parto)